Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, november

Publicerad: 29.5.2017

Aktiebostadspriserna steg i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,1 procent från mars till april. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,8 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,4 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 1,7 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,1 procent från året innan och i övriga Finland med 0,4 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I april 2017 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 338 euro i hela landet, 3 737 euro i huvudstadsregionen och 1 711 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. april 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/04/ashi_2017_04_2017-05-29_tie_001_sv.html