Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2022, februari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.5.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 12/2016 -1,1 -0,5 -0,6
01/2017 0,8 -1,1 1,9
02/2017 0,3 0,3 0,0
03/2017 0,6 0,3 0,3
Huvudstadsregionen 12/2016 0,2 0,1 0,1
01/2017 0,8 -0,6 1,4
02/2017 -0,8 0,2 -1,0
03/2017 0,4 -0,3 0,7
Övriga landet 12/2016 -2,2 -1,0 -1,2
01/2017 0,7 -1,5 2,2
02/2017 1,3 0,4 0,9
03/2017 0,8 0,9 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.5.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 12/2016 -0,1 0,4 -0,5
01/2017 1,1 -0,1 1,2
02/2017 0,6 0,8 -0,2
03/2017 2,2 1,7 0,5
Huvudstadsregionen 12/2016 1,8 1,9 -0,1
01/2017 4,3 3,4 0,9
02/2017 2,3 3,4 -1,1
03/2017 4,5 3,6 0,9
Övriga landet 12/2016 -1,9 -1,0 -0,9
01/2017 -1,7 -3,3 1,6
02/2017 -1,0 -1,5 0,5
03/2017 0,2 -0,1 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. april 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/04/ashi_2017_04_2017-05-29_rev_001_sv.html