Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, september

Publicerad: 30.7.2009

Viss återhämtning i bostadspriserna i april–juli

Enligt preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhus bostäder under april–juli med 3,9 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,8 procent och på övriga håll i landet med 2,3 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna på gamla aktielägenheter med 2,8 procent i hela landet. I huvudstadsregionen priserna sjönk med 3,7 och i övriga Finland med 2,1 procent.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla bostäder var under april-juli 1 931 euro i hela landet, 2 887 euro i huvudstadsregionen och 1 500 euro på övriga håll i landet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder..

Under det andra kvartalet år 2009 sjönk priserna på nya höghus- och radhusbostäder med 1,0 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,6 procent, medan i övriga Finland sjönk med 2,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 2 738 euro i hela landet, 3 525 euro i huvudstadsregionen och 2 454 euro i övriga Finland. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna på nya aktielägenheter sjönk med 4,5 procent i hela landet. I huvudstadsregionen priserna gick ned med 0,7 procent och i övriga Finland med 6,5 procent.Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Realprisindex* för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970 — II/2009, 1970=100

Realprisindex* för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970 — II/2009, 1970=100

Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.07.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 2:a kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2009/02/ashi_2009_02_2009-07-30_tie_001_sv.html