Finlands officiella statistik

Energiförbrukning inom boende

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energiförbrukningen inom boende minskade ytterligare år 2018
21.11.2019
Energiförbrukningen inom boende var totalt något under 66 terawattimmar (TWh) år 2018. Förbrukningen minskade med omkring 1 TWh från året innan. Vädret var varmare än året innan, vilket minskade behovet av uppvärmningsenergi. Antalet bostäder och bostädernas volym ökade ytterligare. Förbrukningen av energi för uppvärmningen av lokaliteter minskade med tre procent från år 2017 till år 2018. Energiförbrukningen för hushållsapparater steg med två procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över energiförbrukning inom boende.

Nästa offentliggörande:
19.11.2020

Beskrivning: Statistiken över energiförbrukning inom boende beskriver årlig energiförbrukning och -struktur inom boende samt från vilka källor man skaffar energi för uppvärmning av bostadsbyggnader. Inom boende används energi för rumsuppvärmning, bruksvatten och bastur samt för hushållsapparater. Förbrukningen av energi för rumsuppvärmning anges i statistiken efter byggnadstyp och energikälla. Apparaternas energiförbrukning fördelas åter på energiförbrukningen för elapparater, belysning och matlagning. Vid beskrivningen av energiförbrukningen inom boende används samma begrepp som i övrig energistatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, elapparater, elförbrukning, energiförbrukning, energiförbrukning inom boende, hushåll, hushållens elförbrukning, hushållens energiförbrukning, hushållsel, hushållsmaskiner, hushållsapparater, uppvärming av byggnader, uppvärmingsenergi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistik över energiförbrukning inom boende börjar publiceras
13.11.2012
Statistikcentralen börjar publicera den nya statistikgrenen Energiförbrukning inom boende, som beskriver årlig energiförbrukningsmängd och -struktur.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/index_sv.html