Liitekuvio 1. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2013

Liitekuvio 1. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2013
Käytetyt energialähteet 63 427 GWh. 

Ryhmä Muu sisältää seuraavat energialähteet: maakaasu 0,5 %, turve 0,1 %, raskas polttoöljy 0,1 % ja hiili 0,005 % asumisen energiankulutuksesta.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 14.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2013, Liitekuvio 1. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asen/2013/asen_2013_2014-11-14_kuv_001_fi.html