Finlands officiella statistik

Yrkesutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet nya studerande i yrkesutbildning 123 100
27.9.2019
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet nya studerande i yrkesutbildning som leder till examen till totalt 123 100 under kalenderåret 2018. Av dem var 52 procent kvinnor. Av de nya studerande studerade 85 000 i den yrkesinriktade grundexamensutbildningen, 27 300 i den yrkesinriktade examensutbildningen och 10 800 i specialyrkesexamensutbildningen. Antalet nya studerande var 3 procent färre än året innan.

Nästa offentliggörande:
29.9.2020

Beskrivning: Statistikcentralen producerar årligen statistik över yrkesutbildning. Den preliminära läroanstaltsvisa statistiken som gäller hösten beskriver det totala antalet studerande 20.9 i läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning. Den slutliga statistiken över yrkesutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och utexaminerade efter kalenderår. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig..
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, läroavtalsutbildning, studerande, utbildning, yrkesläroanstalter, yrkesutbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/index_sv.html