Suomen virallinen tilasto

Alueellinen yritystoimintatilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Henkilöstön määrä jatkoi kasvuaan palvelutoimialoilla vuonna 2019
21.12.2020
Maassamme toimi 400 350 toimipaikkaa, joissa tehtiin 1,5 miljoonaa henkilötyövuotta vuonna 2019. Henkilöstön määrä kasvoi 30 000 edellisvuodesta. Henkilötyövuosien lisäyksestä yli 70 prosenttia syntyi palvelualojen toimipaikoilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Alueellinen yritystoiminta -tilastosta.

Kuvaus: Alueellinen yritystoimintatilasto kuvaa maassamme toimivien yritysten toimipaikkojen rakennetta ja toimintaa alueittain, toimialoittain, ja kokoluokittain. Tilastoaineisto kattaa kaikkien aktiivisten yritysten toimipakat. Tilaston yhteydessä esitetään tilastotietoja myös julkiyhteisöjen toimipaikoista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: toimipaikka, henkilöstö, toimialat, liikevaihto, bruttoarvo, jalostusarvo, teollisuus, kauppa, rakentaminen, palvelualat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Julkisyhteisöjen StatFin -tietokantataulukot päivitetty Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen
23.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/index.html