Finlands officiella statistik

Nya och nedlagda företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet nya företag minskade under januari-mars 2019
25.7.2019
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 3 procent under första kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period år 2018. Antalet nya företag minskade från året innan mest inom handeln och ökade mest inom transport och magasinering.

Nästa offentliggörande:
25.10.2019

Beskrivning: Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag. Stiftelser, bostadsaktiebolag, ideella föreningar, offentliga myndigheter och religiösa samfund ingår inte i statistiken. Statistiken omfattar statens affärsverk, men inte de kommunala affärsverken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: näringsgrenar, företag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2017
25.1.2018
Förändringen av statistikens källdata förvränger antalet nedlagda företag sedan andra kvartalet 2017.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/index_sv.html