Deltagande i vuxenutbildning 2017, Utbildningens längd

2017
Utbildningens längd
Offentliggöranden