Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2009

Vanligt att vuxna deltar i utbildning i Norden

Personer i åldern 25–64 som bor i de nordiska länderna (Norge, Sverige, Finland) deltar oftare i utbildning än personer som bor på andra håll i Europa. Mest deltar svenskarna i utbildning. Av dem hade nästan tre av fyra deltagit i utbildning under ett år. I Finland och också i Norge var deltagarandelen över 50 procent. Närmast de nordiska länderna kommer Storbritannien, där ungefär varannan deltog i utbildning. Uppgifterna framgår av den europeiska vuxenutbildningsundersökningen (EU-AES), som gjordes åren 2005–2008 i totalt 29 europeiska länder.

I (formell) utbildning som leder till examen var deltagandet störst bland 25–64-åringar som bor i Storbritannien. Av dem deltog ungefär 15 procent i utbildning. På andra plats kom man i de nordiska länderna, där deltagarandelen i Sverige var 13 procent, medan den i Finland och Norge var tre procentenheter lägre.

Utbildning som inte leder till examen (non-formell) är klart vanligare bland 25–64-åringar i Norden än på andra håll i Europa. Sverige är på den här punkten i en klass för sig med ungefär sju personer av tio som deltar i non-formell utbildning. Också i Finland och Norge deltog mer än varannan. Av de övriga länderna kom bara Tyskland och Slovakien upp till en deltagarandel på mer än 40 procent.

Deltagande i utbildning under 12 månader i vissa europeiska länder åren 2005–2007 (befolkningen i åldern 25–64)

Deltagande i utbildning under 12 månader i vissa europeiska länder åren 2005–2007 (befolkningen i åldern 25–64)

Av de 25–64-åringar som deltog i utbildning fick de som bodde i Ungern mest undervisningstimmar. De deltog i medeltal i utbildning i 220 timmar. I Polen och Spanien var det genomsnittliga antalet undervisningstimmar drygt 170. Också i Lettland, Finland och Sverige kom man upp till över 150 timar. Räknat per person var antalet undervisningstimmar högst i Norden. I Sverige var det allra högst, 114 timmar per person. I Finland deltog en 25–64-åring i utbildning i medeltal i 86 timmar och i Norge tio timmar mindre.

I (formell) utbildning som leder till examen hade 25–64-åringarna klart mest undervisningstimmar per deltagare i Tyskland. I utbildning som inte leder till examen var antalet undervisningstimmar bland personer i motsvarande ålder högst i Spanien och Ungern. Räknat per person var antalet undervis-ningstimmar i formell utbildning högst i Sverige. På de följande platserna kom Tyskland, Finland och Norge, i den ordningsföljden. Det högsta antalet undervisningstimmar per person i non-formell utbildning stod Norden för. I Sverige och Finland var antalet undervisningstimmar per person nästan lika stort (ungefär 50 timmar), i Norge ungefär tio timmar lägre.

Finländarna betalar minst för sin utbildning. En 25–64-åring i Finland betalade under undersökningsåret i medeltal inemot 300 euro för sin utbildning. Också i Lettland, Bulgarien och Litauen var utbildningsdeltagarnas egna kostnader under 400 euro. Mest, över 1 500 euro per deltagare, betalade man i Grekland och Norge.

Framför allt den formella utbildningen (som leder till examen) var förmånlig för deltagarna i Finland. I den här utbildningsformen var den genomsnittliga andel som deltagaren själv bekostade bara ungefär 150 euro i Finland, medan man i de övriga jämförelseländerna klarade sig just under 400 euro bara i Sverige och Lettland.


Källa: EU Adult Education Survey, Eurostat

Förfrågningar: Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, Irja Blomqvist (09) 1734 3221

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Europeisk jämförelse 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/04/aku_2006_04_2009-04-24_tie_001_sv.html