Deltagande i vuxenutbildning 2006, Språkkunskap, IT-användning, facklitteratur och utbildningsmöjligheter

2006
Språkkunskap, IT-användning, facklitteratur och utbildningsmöjligheter
Offentliggöranden