1. Antalet vuxenstuderande 1,7 miljoner

År 2006 deltog över 1,7 miljoner personer i vuxenutbildning, dvs. i utbildning som ordnats och organiserats speciellt med tanke på vuxna. Det är hälften av befolkningen i åldern 18–64 år. Deltagandet i vuxenutbildning ökade klart vid övergången mellan 1980- och 1990-talet och på nytt vid ingången av 2000-talet, men nu har ökningen av antalet deltagare stannat upp. År 2006 var antalet deltagare ungefär lika stort som år 2000.

Tabell 1. Deltagande i vuxenutbildning efter kön åren 1980, 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åringar). Antal deltagare av befolkningen (tusen)

  1980 1990 1995 2000 2006
1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 %
Män 400 27 698 43 706 43 799 49 758 45
Kvinnor 541 37 829 52 850 53 955 59 949 58
Totalt 941 32 1 526 47 1 556 48 1 754 54 1 707 52

Kvinnor deltar oftare i vuxenutbildning än män

Kvinnor var aktivare vuxenstuderande än män. År 2006 deltog nästan tre kvinnor av fem och färre än varannan man i vuxenutbildning. Skillnaden i deltagande bland kvinnor och män har varit minst 10 procentenheter till kvinnornas fördel sedan år 1980.

Figur 1. Deltagande i vuxenutbildning efter kön åren 1980, 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åringar).

Figur 1. Deltagande i vuxenutbildning efter kön åren 1980, 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åringar).

Flest deltagare i vuxenutbildningen fanns bland 25–54-åringarna. Av dem hade närmare 60 procent deltagit i vuxenutbildning år 2006. Bland de personer som var under 25 år eller fyllt 55 år deltog omkring 40 procent i vuxenutbildningen. Från år 2000 till år 2006 har deltagaraktiviteten sjunkit bland yngre personer, dvs. 18–24-åringar. I övriga åldersgrupper har deltagandet legat på samma nivå som i början av millenniet.


Utbildade personer deltar oftare också i vuxenutbildning

De personer som har lång grundutbildning deltar allra mest i vuxenutbildning. År 2006 deltog var tredje av dem som genomgått grund-, folk- eller mellanskolan, nästan hälften av dem som fått utbildning på mellannivå och två tredjedelar av personerna med utbildning på högskolenivå i vuxenutbildning. Deltagandet bland dem som hade utbildning på mellan- och högskolenivå minskade något jämfört med år 2000.

Figur 2. Deltagande i vuxenutbildning efter grundutbildning åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åringar).

Figur 2. Deltagande i vuxenutbildning efter grundutbildning åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åringar).


I Södra Finland var deltagandet störst

I Södra Finland deltog fler än varannan i utbildning för vuxna. I övriga län var andelen 18–64-åriga deltagare 45–50 procent.

Figur 3. Deltagande i vuxenutbildning efter bosättningslän år 2006 (18–64-åringar)

Figur 3. Deltagande i vuxenutbildning efter bosättningslän år 2006 (18–64-åringar)


Omkring 46 000 finländare studerade utomlands år 2006

En av hundra 18–64-åringar, omkring 46 000 personer, studerade utomlands år 2006. Av personerna i denna åldersgrupp hade 15 procent studerat utomlands i något skede av sitt liv. Andelen studerande utomlands har inte varierat nämnvärt åren 1980–2006.


Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 3.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Deltagandet i vuxenutbildningen 2006, 1. Antalet vuxenstuderande 1,7 miljoner . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2008-06-03_kat_001_sv.html