Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 21.5.2007

Nästan 1,7 miljoner deltog i vuxenutbildning

År 2006 deltog varannan 18–64-åring, dvs. nästan 1,7 miljoner personer i vuxenutbildning. Vuxenutbildningen är utbildning som anordnas särskilt för vuxna. Deltagandet i vuxenutbildningen var i stort sett på samma nivå som år 2000.

Kvinnorna deltog mer aktivt än männen – nästan tre av fem kvinnor och färre än varannan man hade i fjol deltagit i vuxenutbildning. Sedan år 1980 har kvinnornas deltagaraktivitet varit minst 10 procentenheter högre än männens.

Uppgifterna framgår av Vuxenutbildningsundersökningen 2006, preliminära uppgifter som Statistikcentralen, undervisningsministeriet och Eurostat tagit fram gemensamt. För undersökningen intervjuades under februari–juni år 2006 sammanlagt 4 370 personer i åldern 18–64 år. En basrapport om undersökningen publiceras år 2008.

Deltagande i vuxenutbildning undersökningsåren 1980, 1990, 1995, 2000 och 2006 efter kön (18-64 år)

Deltagande i vuxenutbildning undersökningsåren 1980, 1990, 1995, 2000 och 2006 efter kön (18-64 år)

Sysselsatta personer deltog i vuxenutbildning oftare än arbetslösa. Personer med en lång grundutbildning och en hög yrkesställning hade deltagit i vuxenutbildningen oftare än de som hade en kort grundutbildning eller en lägre yrkesställning. Också bostadsområdet inverkade på deltagande i utbildning. De som bodde i Södra Finlands län hade oftare deltagit i vuxenutbildning än de som bodde i övriga Finland. De som bodde i Uleåborgs län hade fått minst vuxenutbildning.

Största delen av vuxenutbildningen hade anknytning till arbete eller yrke

Största delen av vuxenutbildningen var yrkesutbildning, dvs. orsaken till att personen deltog var arbete eller yrke. År 2006 hade nästan 1,3 miljoner personer deltagit i en dylik utbildning, dvs. hälften av dem som hörde till arbetskraften (sysselsatta och arbetslösa). Största delen av den utbildning som hade anknytning till arbete eller yrke skedde med arbetsgivarens stöd, s.k.personalutbildning. År 2006 fick 57 procent av löntagarna personalutbildning, dvs. omkring 1,1 miljoner löntagare.

Mer än 500 000 vuxna studerade av andra orsaker än arbetet

Var sjätte, dvs. något över 500 000 personer i åldern 18–64 år (exkl. studerande och beväringar) deltog år 2006 i vuxenutbildning av än annan orsak än på grund av arbete. Dylika allmänbildande studier eller studier i anslutning till hobbyer intresserar kvinnor i klart större utsträckning än män; av de studerande var rentav två av tre kvinnor. Deltagaraktiviteten när det gäller utbildning under fritid eller med anknytning till hobbyer har inte ändrats nämnvärt sedan år 1990.

Mera information på finska www.tilastokeskus.fi/til/aku

Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006 preliminära uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Deltagandet i vuxenutbildningen 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2007-05-21_tie_001_sv.html