Finlands officiella statistik

Yrkesfisket i insjöområdet

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Yrkesfisket i insjöområdet
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Antalet yrkesfiskare samt yrkesfiskets fångst per art, per område och fångstmetod i insjöar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: yrkesfisket, insjöfisket, fiske, fångst, fiskare, fisk, siklöja.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesfisket i insjöområdet [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 27.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aksis/index_sv.html