Liitetaulukko 6. Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot ammattikorkeakouluissa koulutustyypin mukaan 2014

Koulutustyyppi Tutkintoja, yhteensä joista ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja
    %
Tutkintoja yhteensä 25 002 1 517 6,1
Ammattikorkeakoulututkinto (nuorten koulutus) 18 685 1 297 6,9
Ammattikorkeakoulututkinto (aikuiskoulutus) 4 202 131 3,1
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 115 89 4,2

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2014, Liitetaulukko 6. Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot ammattikorkeakouluissa koulutustyypin mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2014/akop_2014_2015-04-16_tau_006_fi.html