Tabellbilaga 1. Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningstyp och utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) 2014

Utbildningsnivå Nya studerande, totalt Nya studerande, män Nya studerande, kvinnor Studerande totalt Studerande, män Studerande, kvinnor
Utbildningsområde totalt 38 574 17 198 21 376 138 682 64 185 74 497
  Det humanistiska och pedagogiska området 568 137 431 1 826 432 1 394
Kultur 2 098 614 1 484 10 226 3 277 6 949
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 8 382 3 284 5 098 28 813 11 465 17 348
Det naturvetenskapliga området 1 568 1 190 378 5 789 4 427 1 362
Teknik och kommunikation 11 008 9 309 1 699 41 131 34 996 6 135
Naturbruk och miljöområdet 937 443 494 4 000 1 977 2 023
Social-, hälso- och idrottsområdet 12 183 1 805 10 378 39 226 5 799 33 427
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 1 750 361 1 389 7 511 1 690 5 821
Övrig utbildning 80 55 25 160 122 38
Utbildning för unga som leder till yh-examen Utbildningsområde totalt 28 548 13 417 15 131 107 761 52 264 55 497
Det humanistiska och pedagogiska området 425 97 328 1 508 351 1 157
Kultur 1 674 507 1 167 8 712 2 883 5 829
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 5 968 2 507 3 461 21 483 9 162 12 321
Det naturvetenskapliga området 1 168 937 231 4 457 3 594 863
Teknik och kommunikation 8 643 7 399 1 244 33 575 28 819 4 756
Naturbruk och miljöområdet 723 346 377 3 087 1 627 1 460
Social-, hälso- och idrottsområdet 8 641 1 351 7 290 29 144 4 447 24 697
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 1 306 273 1 033 5 795 1 381 4 414
Vuxenutbildning som leder till yh-examen Utbildningsområde totalt 6 564 2 569 3 995 21 703 8 624 13 079
Det humanistiska och pedagogiska området 95 31 64 228 64 164
Kultur 292 73 219 1 288 327 961
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 1 567 510 1 057 4 887 1 540 3 347
Det naturvetenskapliga området 245 180 65 905 622 283
Teknik och kommunikation 1 531 1 281 250 5 358 4 456 902
Naturbruk och miljöområdet 144 62 82 685 259 426
Social-, hälso- och idrottsområdet 2 366 319 2 047 7 048 1 007 6 041
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 244 58 186 1 144 227 917
Övrig utbildning 80 55 25 160 122 38
Högre yrkeshögskoleexamen Utbildningsområde totalt 3 462 1 212 2 250 9 218 3 297 5 921
Det humanistiska och pedagogiska området 48 9 39 90 17 73
Kultur 132 34 98 226 67 159
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 847 267 580 2 443 763 1 680
Det naturvetenskapliga området 155 73 82 427 211 216
Teknik och kommunikation 834 629 205 2 198 1 721 477
Naturbruk och miljöområdet 70 35 35 228 91 137
Social-, hälso- och idrottsområdet 1 176 135 1 041 3 034 345 2 689
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 200 30 170 572 82 490

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskoleexamina 2014, Tabellbilaga 1. Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningstyp och utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2014/02/akop_2014_02_2014-11-14_tau_001_sv.html