Tabellbilaga 2. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2013

Utbildningslandskap Avlagda examina Avlagda examina, män Avlagda examina, kvinnor
Hela landet totalt 24 833 9 571 15 262
Fasta Finland 24 762 9 534 15 228
Nyland 6 831 2 499 4 332
Egentliga Finland 2 067 752 1 315
Satakunta 1 108 379 729
Egentliga Tavastland 964 363 601
Birkaland 2 060 946 1 114
Päijänne-Tavastland 1 065 338 727
Kymmenedalen 741 285 456
Södra Karelen 624 210 414
Södra Savolax 982 338 644
Norra Savolax 1 289 503 786
Norra Karelen 722 312 410
Mellersta Finland 1 202 517 685
Södra Österbotten 733 289 444
Österbotten 911 387 524
Mellersta Österbotten 298 114 184
Norra Österbotten 1 708 705 1 003
Kajanaland 350 159 191
Lappland 1 107 438 669
Åland 71 37 34
Åland 71 37 34

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskolestuderande 2013, Tabellbilaga 2. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2013/01/akop_2013_01_2014-04-09_tau_002_sv.html