Tabellbilaga 2. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter yrkeshögskola 2012

Yrkeshögskola Avlagda examina Avlagda examina, män Avlagda examina, kvinnor
Totalt 23 914 8 941 14 973
Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola 404 158 246
Centria ammattikorkeakoulu 528 211 317
Diakonia-ammattikorkeakoulu 723 109 614
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 1 644 522 1 122
Humanistinen ammattikorkeakoulu 292 59 233
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 071 466 605
Högskolan på Åland 62 29 33
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 193 492 701
Kajaanin ammattikorkeakoulu 364 131 233
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 506 186 320
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 723 257 466
Lahden ammattikorkeakoulu 901 287 614
Laurea-ammattikorkeakoulu 1 597 427 1 170
Metropolia ammattikorkeakoulu 2 510 1 100 1 410
Mikkelin ammattikorkeakoulu 902 308 594
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 1 262 549 713
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 633 245 388
Poliisiammattikorkeakoulu 21 18 3
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 552 251 301
Saimaan ammattikorkeakoulu 548 212 336
Satakunnan ammattikorkeakoulu 994 353 641
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 047 434 613
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 799 286 513
Tampereen ammattikorkeakoulu 1 859 767 1 092
Turun ammattikorkeakoulu 1 806 654 1 152
Vaasan ammattikorkeakoulu 452 177 275
Yrkeshögskolan Novia 521 253 268

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2012, Tabellbilaga 2. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter yrkeshögskola 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2012/akop_2012_2013-04-10_tau_002_sv.html