Tabellbilaga 1. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2012

Utbildningslandskap Avlagda examina Avlagda examina, män Avlagda examina, kvinnor
Hela landet totalt 23 914 8 941 14 973
Fasta Finland 23 852 8 912 14 940
Nyland 6 670 2 315 4 355
Egentliga Finland 2 025 732 1 293
Satakunta 1 077 361 716
Egentliga Tavastland 907 363 544
Birkaland 2 044 888 1 156
Päijänne-Tavastland 1 001 338 663
Kymmenedalen 723 257 466
Södra Karelen 548 212 336
Södra Savolax 1 040 325 715
Norra Savolax 1 070 435 635
Norra Karelen 660 251 409
Mellersta Finland 1 250 506 744
Södra Österbotten 799 286 513
Österbotten 766 318 448
Mellersta Österbotten 289 112 177
Norra Österbotten 1 526 636 890
Kajanaland 364 131 233
Lappland 1 093 446 647
Åland 62 29 33
Åland 62 29 33

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2012, Tabellbilaga 1. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2012/akop_2012_2013-04-10_tau_001_sv.html