Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluittain 2011

Ammattikorkeakoulu Tutkintoja yhteensä Tutkintoja yhteensä, miehet Tutkintoja yhteensä, naiset
Yhteensä 22 898 8 393 14 505
Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola 360 140 220
Diakonia-ammattikorkeakoulu 612 60 552
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 1 606 512 1 094
Humanistinen ammattikorkeakoulu 281 41 240
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 054 440 614
Högskolan på Åland 47 33 14
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 213 459 754
Kajaanin ammattikorkeakoulu 306 112 194
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 508 173 335
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 482 210 272
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 655 237 418
Lahden ammattikorkeakoulu 916 286 630
Laurea-ammattikorkeakoulu 1 412 322 1 090
Metropolia ammattikorkeakoulu 2 304 1 019 1 285
Mikkelin ammattikorkeakoulu 933 333 600
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 1 234 562 672
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 694 268 426
Poliisiammattikorkeakoulu 18 15 3
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 552 183 369
Saimaan ammattikorkeakoulu 604 242 362
Satakunnan ammattikorkeakoulu 956 370 586
Savonia-ammattikorkeakoulu 992 411 581
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 829 269 560
Tampereen ammattikorkeakoulu 1 682 713 969
Turun ammattikorkeakoulu 1 539 548 991
Vaasan ammattikorkeakoulu 529 206 323
Yrkeshögskolan Novia 580 229 351

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2011, Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluittain 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2011/akop_2011_2012-04-10_tau_001_fi.html