Finlands officiella statistik

Yrkesfisket i havet

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Yrkesfisket i havet
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Antalet yrkesfiskare samt fångsten och fångstmängden per art, per månad, per område och per fångstmetod i det yrkesmässiga havsfisket.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: yrkesfisket, havsfisket, fångst, fiskare, fiskefartyg, fisk, fiske.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesfisket i havet [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 1.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akmer/index_sv.html