Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.5.2013

Antalet adoptioner på oförändrad nivå år 2012

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland till 466 år 2012, vilket är lika många som året innan. Antalet inhemska adoptioner ökade litet. Deras antal uppgick till 258, dvs. fem fler än året innan. Interna adoptioner inom registrerade partnerskap låg på samma nivå som året innan och uppgick till 91 i fjol.

Adoptioner år 1987–2012

Adoptioner år 1987–2012

År 2012 var antalet flickor 198 och antalet pojkar 268 av alla adopterade i Finland. Största delen av de adopterade är små barn. 271 barn av adopterade var under fem år gamla. Bland de adopterade var 85 över 18 år. När ett barn adopterades från utlandet var barnet sällan äldre än 10 år. Vid inhemska adoptioner antalet adopterade över 18 år var 73.

Under år 2012 adopterades 208 utrikesfödda barn till Finland, vilket var några färre än år 2011. Av de barn som adopterades till Finland var de flesta födda i Kina och Sydafrika, dvs. 64 respektive 32 barn. Merparten av de barn som adopterades från Kina var pojkar. Tredje mest barn adopterades från Ryssland, där 23 av de adopterade barnen var födda. År 2011 adopterades flest barn till Finland från Sydafrika.

Vid adoptionerna från utlandet adopterades barnen i fyra femtedelar av fallen av två föräldrar. Då barnen var födda i Finland fanns det två adoptivföräldrar i en tredjedel av fallen. Vid utländska adoptioner med två föräldrar var adoptivfadern och adoptivmodern oftast i åldern 35–39 år.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2012/adopt_2012_2013-05-31_tie_001_sv.html