Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.5.2010

Antalet barn som adopterades från utlandet till Finland ökade något år 2009

Enligt Statistikcentralen adopterades 224 utrikesfödda barn till Finland under år 2009. Detta var 29 fler än år 2008. Antalet adoptioner av utrikesfödda barn är nu på samma nivå som i början av 2000-talet. Inhemska adoptioner, dvs. adoptioner av personer födda i Finland, ökade med sex fall.

Adopteringar av utrikesfödda till Finland 1984–2009

Adopteringar av utrikesfödda till Finland 1984–2009

År 2009 adopterades totalt 400 personer födda i Finland eller utomlands, dvs. 35 fler än året innan. Av dessa personer var 204 flickor och 196 pojkar. Största delen av de adopterade (234) hörde till åldersgruppen under fem år. Bland de adopterade var 74 över 18 år.

Av de barn som adopterades till Finland var de flesta födda i Sydafrika (43) och Ryssland (41). 37 av de adopterade barnen var födda i Kina och 28 i Thailand. År 2008 adopterades flest barn till Finland från Thailand och Ryssland. Av de utländska adoptionerna genomfördes merparten (87 %) av två föräldrar. Av adoptionerna av barn födda i Finland var mindre än hälften (39 %) adoptioner som genomfördes av två föräldrar.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2009/adopt_2009_2010-05-20_tie_001_sv.html