Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2008

Antalet barn som adopterades från utlandet till Finland minskade år 2007

Enligt Statistikcentralen adopterades 207 utrikesfödda barn till Finland under år 2007. Detta är 20 färre än år 2006. Särskilt antalet barn som adopterades från Kina var klart mindre år 2006 och 2007 än år 2005. Antalet adoptioner av utrikesfödda barn är nu på samma nivå som i början av år 2000-talet.

År 2007 adopterades totalt 370 personer födda i Finland eller utomlands. Av dessa personer var 196 kvinnor och 174 män. Merparten av de adopterade (228) hörde till åldersgruppen under 5 år. Bland de adopterade var 83 över 18 år.

Adopteringar av utrikesfödda till Finland 1983–2007

Adopteringar av utrikesfödda till Finland 1983–2007

Av de barn som adopterades till Finland var de flesta födda i Kina (45). Av de adopterade barnen var 40 födda i Thailand och 25 i Sydafrika. Från Kina och Thailand adopterades också år 2006 flest barn till Finland. Adoptionerna från Ryssland minskade tydligt år 2007. Av de utländska adoptionerna genomfördes merparten (84%) av två föräldrar. Av adoptionerna av barn födda i Finland var mindre än hälften (38%) adoptioner som genomfördes av två föräldrar.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (182,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2007/adopt_2007_2008-06-27_tie_001_sv.html