Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.6.2007

Antalet barn som adopterades från utlandet till Finland minskade år 2006

Enligt Statistikcentralen adopterades 227 utrikesfödda barn till Finland under år 2006. Antalet är 111 färre än år 2005. Särskilt minskade adoptionerna från Kina. Antalet adoptioner av utrikesfödda barn minskade nu till samma nivå som i början av år 2000-talet.

År 2006 adopterades totalt 381 personer födda i Finland eller utomlands, 134 färre än året innan. Av dessa personer var 189 kvinnor och 192 män. Merparten av de adopterade (249) hörde till åldersgruppen under 5 år. Bland de adopterade var 64 över 18 år.

 

Adopteringar av utrikesfödda till Finland 1986-2006

 

Av de barn som adopterades till Finland kom flest barn från Ryssland (56). 49 av de adopterade barnen var födda i Kina och 30 i Thailand. Från dessa länder adopterades också år 2005 flest barn till Finland. Av de utländska adoptionerna genomfördes merparten (85 %) av två föräldrar. Av adoptionerna av barn födda i Finland var mindre än hälften (43 %) adoptioner som genomfördes av två föräldrar.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 8.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2006/adopt_2006_2007-06-08_tie_001_sv.html