Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Tilastotietojen julkaiseminen uudistuu – tietojen löytäminen sivuiltamme helpottuu

23.2.2022

Monissa virastoissa verkkopalveluiden pohja on luotu palvelemaan aikaa ennen mobiililaitteiden läpilyöntiä, saavutettavuusstandardeja tai modernia käytettävyyssuunnittelua, eikä Tilastokeskus ole tästä poikkeus. Sivustomme käytettävyys on jäänyt jälkeen nykypäivän vaatimustasosta – ja näin ollen sen uudistamiselle on selkeä tarve.

Työtä tässä on kuitenkin varsin paljon, sillä julkaisemme myös virastoksi poikkeuksellisen paljon tietoa verkkosivujemme kautta: noin 600–700 julkaisua vuodessa, jokainen erillisine tilastokuvioineen ja liitetaulukkoineen. 

Tämän vuoksi uudistammekin verkkosivustoamme nyt pala kerrallaan. Ensimmäisenä muuttuvat verkkopalvelumme kaikkein keskeisimmät osat, eli Tilastot-osion alta löytyvät sivut ja siellä julkaistavat varsinaiset tilastotiedot. Uudistetut tilastotietosivut tulevat käyttöön jo melko pian, tiistaina 5.4.2022. 

Uudistukset verkkosivuissa koskevat tässä vaiheessa erityisesti julkaisujen sivuja, tilastojen kotisivuja sekä näihin liittyviä kuvioita, taulukoita ja tietokantatietoja sekä tulevista julkaisuista kertovaa tilastotietojen julkistamiskalenteria. Samalla päivittyvät Tilastokeskuksen verkkopalvelun etusivun ulkoasu ja koko sivuston päänavigaatio. 

Uusiin tilastotiedon sivuihin on päässyt tutustumaan jo loppuvuodesta 2021 beta-sivujen kautta, ja ne ovat käytettävissä edelleen. Suljemme kuitenkin beta-sivut maaliskuussa ennen Tilastokeskuksen varsinaisen verkkopalvelun muutoksia. 

Tilastotietosivujen uudistamisella pyrimme tekemään sivujen käyttämisestä ja tietojen löytämisestä aiempaa helpompaa. Uudistuvat sivut toimivat nykyisiä paremmin mm. älypuhelimella selattuina, ja sivuista on pyritty tekemään saavutettavampia, esimerkiksi helpottamalla käyttöä ruudunlukijalaitteilla.  

Tietojen etsimistä sivuilta on niin ikään pyritty helpottamaan selkeyttämällä kuvioiden ja taulukoiden käyttöä ja tuomalla niitä näkyvämmin esille. Samalla olemme uudistaneet tietojen ryhmittelyyn käyttämäämme aihejakoa. 

Tilastokeskuksen aiemmin käyttämät 26 aihetta on supistettu 14 uuteen aiheeseen, jotka voivat aiemmasta poiketen olla myös osittain päällekkäisiä. Esimerkiksi Kuluttajien luottamus -tilaston tiedot ovat aiemmin löytyneet vain aiheen ”Tulot ja kulutus” alta, kun uudistuksen jälkeen ne voi löytää sekä aiheiden ”Hinnat ja kulutus”, ”Kansantalous” että ”Työ, palkat ja toimeentulo” kautta. 

Myös julkaisumuodot muuttuvat 

Uudistus koskee verkkosivujen lisäksi myös tapoja ja muotoja, joilla tilastotietoa jatkossa julkaistaan. Nykyiset tilastojulkistukset korvautuvat kolmella uudella julkaisutyypillä, jotka ovat tiedote, katsaus ja tietokantajulkistus. 

Tiedotteet ovat tiiviitä nostoja keskeisimmistä muutoksista julkaistavassa tilastotiedossa. Niiden yhteydessä julkaistaan aina myös uutta tietoa laajemmin tietokantapalvelussa. Tilastotiedosta nostetaan verkkosivuilla olevan tiedotteen yhteyteen aina myös poimintana vähintään yksi tilastokuvio tai -taulukko. 

Katsaukset ovat tiedotteita laajempia artikkeleita, joita ei julkaista yhtä usein ja säännöllisesti, mutta joissa tilastotietoa analysoidaan laajemmasta näkökulmasta. Katsauksissa voi siten olla ”poikkitilastollinen” ja vertaileva ote ja ne sisältävät tyypillisesti tiedotteita enemmän aineistosta poimittuja tilastokuvioita ja -taulukoita. 

Tietokantajulkistusten yhteydessä uusi tilastotieto julkaistaan ainoastaan tietokantapalvelun aineistona, eikä niistä tule erillistä tekstimuotoista nostoa. Samalla päivittyvät kuitenkin tyypillisesti myös tilaston kotisivuilla esitettävät tuoreimmat keskeiset tilastokuviot ja -taulukot. 

Viimeinen nykyisen kaltainen tilastojulkistus julkaistaan 1.4.2022, ja tästä eteenpäin kaikki uusi tilastotieto julkaistaan edellä kuvatuilla tavoilla. Huhtikuussa julkaisemme ensin vain uudentyyppisiä tiedotteita, ja uusien katsauksien ja tietokantajulkistusten julkaiseminen aloitetaan myöhemmin tänä vuonna.  

Ajantasaista tietoa tulevista julkaisuista ja niiden tyypeistä voi seurata uusien verkkosivujemme kautta. 

Uudistus tuo teknisiä ja periaatteellisia muutoksia julkaisemiseen

Uudistuksen yhteydessä muuttuu myös julkaisemiseen liittyviä keskeisiä periaatteita: jatkossa julkaisemme uuden tilastotiedon aina ensin tietokantapalvelussa, minkä jälkeen siitä julkaistaan nostoja verkkosivuille tiedotteiden, katsausten tai yksittäisten taulukoiden tai kuvioiden muodossa. 

Arkikäyttäjälle muutoksen vaikutus ei ole suuri, sillä viive uusien tietojen päivittymiselle tietokantapalvelun jälkeen verkkosivuille on korkeintaan kymmeniä sekunteja.  

Niiden käyttäjien, jotka haluavat varmistaa saavansa uusimmat julkaistut tilastotiedot mahdollisimman nopeasti, on kuitenkin suositeltavaa siirtyä hakemaan tilastotietoja ensisijaisesti tietokantapalvelun rajapinnan kautta. 

Tietokantapalvelun ja rajapintakäyttäjien on myös hyvä huomioida, että huhtikuisen uudistuksen yhteydessä tietokantapalvelun osoite ja datan sijainti palvelussa muuttuvat. Tietokanta- ja rajapintakäyttöä koskevista muutoksista julkaisemme helmikuun aikana tarkemmat ohjeet käyttäjille. 

Vaikka uudistuksen yhteydessä aiemmat tilastotietoa koskevat sivut ja tietokantapalvelu poistuvat aktiivisesta käytöstä, mitään aiemmin julkaistua tietoa ei poisteta saatavilta. 

Verkkosivujen puolella vanhat julkaistut tiedot kuvioineen ja taulukoineen säilyvät sivuston arkistossa ja löytyvät edelleen samojen url-osoitteiden kautta, jotta niiden käyttöä voidaan jatkaa esimerkiksi tutkimuksien lähdemerkinnöissä. Tietokantapalveluun aiemmin julkaistut tiedot siirretään erilliselle arkistopalvelimelle, jos niiden päivitystä ei enää sellaisenaan jatketa. 

Uudistaminen jatkuu loppuvuoden 

Isot uudistukset ovat haastavia toteuttaa, mutta pyrimme siihen, ettei muutos aiheuta häiriötä tilastotietojen julkaisemiseen. Tästä syystä uusia ominaisuuksia ja sisältöjä tulee eri tilastoissa käyttöön vaihtelevaan tahtiin vuoden mittaan.  

Saavutettavuus on myös viime vuosina lainsäädännössäkin vahvasti esille noussut teema, joka haastaa meitä tilastotiedon tuottajina ja julkaisijoina. Esimerkiksi tekniset parannukset verkkosivuilla esitettäviin taulukoihin ovat sinällään kertaluontoinen työ, mutta monimutkaisten asioiden ja tietojen esittäminen ymmärrettävästi ja selkeästi vaatii meiltä jatkuvaa pähkäilyä vielä tulevinakin vuosina. 

Tilastokeskuksen verkkopalvelun kehittäminen ei siis pääty huhtikuun uudistukseen, vaan jatkuu osio kerrallaan. Lähitulevaisuudessa on tiedossa muutoksia mm. tiedonkeruiden sivuihin sekä hieman myöhemmin sivuston sisäiseen hakuun.  

Nyt uudistuvaan tilastotieto-osioon on myös jatkossa luvassa pienempiä muutoksia ja parannuksia, kuten laajennuksia kuvioiden ja taulukoiden uusiin ominaisuuksiin. 

 

Kirjoittaja työskentelee Tilastokeskuksen verkkouudistusprojektin projektipäällikkönä ja tuoteomistajana. 

Tiedotamme laajemmista myöhemmistä muutoksista aina verkkosivuillamme etukäteen, mutta myös pienemmistä muutoksista ja niiden aikataulusta saa lisätietoa ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen juhani.kauppo@stat.fi.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.
tk-icons