Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Talouskriisin merkit selviä työvoimatutkimuksen toukokuun tiedoissa

24.6.2020
Twitterissä: @leskinen_tatu
Kuva: Kari Likonen

Koronakevään työmarkkinavaikutukset näkyivät työvoimatutkimuksen toukokuun tiedoissa selvästi. Työllisiä oli toukokuussa 96 000 vähemmän ja työttömiä 46 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Piilotyöttömien määrä kasvoi 67 000 henkilöllä. Lomautettuja oli 113 000 enemmän ja alityöllisiä 93 000 enemmän kuin viime vuoden toukokuussa (kuvio 1).

Kuvio 1. Työttömät, lomautetut, alityölliset ja piilotyöttömät, toukokuu 2011­­2020
Kuvio 1. Työttömät, lomautetut, alityölliset ja piilotyöttömät, toukokuu 2011­­–2020
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Työttömiä oli toukokuussa kaikkiaan 295 000, piilotyöttömiä 162 000 ja lomautettuja 119 000.

Työvoimatutkimuksessa piilotyöttömät ovat henkilöitä, jotka haluaisivat työtä, mutta ovat luopuneet työnhausta, eikä heitä sen vuoksi luokitella suoraan työttömäksi. Alityöllisellä taas tarkoitetaan työllistä, joka haluaisi tehdä enemmän töitä kuin mitä on saatavilla.

Lomautuksista 74 000 oli määräaikaisia ja 45 000 toistaiseksi voimassa olevia. Työvoimatutkimuksessa enintään kolmen kuukauden määräajaksi lomautettu luetaan työlliseksi.

Jos työvoimatutkimuksen lukuja vertaa työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston työttömiin työnhakijoihin, on hyvä tietää, että osa työvoimatutkimuksen piilotyöttömistä, alityöllisistä ja lomautetuista sisältyy työttömiin työnhakijoihin, joita oli Työnvälitystilaston mukaan toukokuussa 433 000.     

Tärkein syy työttömyyslukujen eroon on tilastojen erilainen työttömän määrittely, mikä perustuu näiden kahden eri tilaston erilaiseen tuotantotapaan ja käyttötarkoitukseen.  

Työvoimatutkimuksen lukujen tulee olla kansainvälisesti vertailukelpoisia. Siksi työllisen ja työttömän määrittely noudattaa YK:n työjärjestön ILOn suosituksia ja Euroopan unionin asetuksia. Työttömät työnhakijat ovat puolestaan työ- ja elinkeinohallinnon säädösten mukaan määriteltyjä TE-toimistojen asiakkaita.

Lisää määrittelyn eroista ja työvoimatutkimuksen tehtävästä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kuvaajana voi lukea täältä.

Työmarkkinoilla koronakriisi on vaikuttanut toistaiseksi ennen muuta palvelualoihin, joilla osa-aikatyö on yleistä. Ei olekaan yllättävää, että työllisyyden pieneneminen näkyy vahvasti osa-aikatyössä.

Toukokuussa osa-aikatyötä tekeviä työllisiä oli 373 000, mikä oli 82 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikatyössä olevien määrä pieneni vuodessa 13 000 henkilöllä, ja heitä oli toukokuussa 2020 yhteensä 2 117 000.

Kuukausimuutoksista voidaan huomata, että vaikka työttömien määrä kasvoi huhtikuusta 78 000 henkilöllä, piilotyöttömiä oli 34 000 vähemmän ja lomautettuja 15 000 vähemmän huhtikuuhun verrattuna.

Kuukausimuutokset kertovat kuitenkin lähinnä kausi-ilmiöistä eivätkä suhdannekehityksestä. Kausi-ilmiöitä ovat esimerkiksi kesäkuukausien kausityöt, oppilaitosten kesälomien myötä alkava opiskelijoiden työnhaku ja määräaikaisissa työsuhteissa olleiden opettajien ns. kesätyöttömyys.

 

Kirjoittaja työskentelee yliaktuaarina työvoima­tutkimuksen tehtävissä Tilastokeskuksessa.

 

Työttömyyden erilaisesta tilastoinnista

Lomautetuista ja yrittäjien työllisyydestä

Piilotyöttömistä ja muista työvoiman ulkopuolella olevista ryhmistä

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
5.10.2021
Meri Raijas

Kevytyrittäjien määrä lisääntyi viime vuonna kymmenellä prosentilla edellisvuodesta. Palkkaa tai työkorvausta laskutuspalvelun kautta vähintään kerran vuoden aikana saaneita kevytyrittäjiä oli vuonna 2020 kaikkiaan noin 44 300. Valtaosalla oli myös jokin muu palkkatyö.

Blogi
6.9.2021
Pertti Taskinen

Etätyö kotoa käsin on yleisintä perheen­isien parissa. Koti­talouden koostumuksen mukaan ei kuitenkaan voi tehdä suora­viivaisia johto­päätöksiä, kuinka hyvin kotona­työssä viihdytään. Etä- ja läsnätyön yhdistävän mallin etsiminen työelämässä lienee vasta alku­taipaleellaan.

Blogi
20.8.2021
Helmi Andersson

Tänä vuonna juhlitaan Ahvenanmaan itsehallinnon sataa vuotta. Sekä suurvaltapolitiikka että maantieteellinen sijainti keskellä merta ovat aikojen saatossa muovanneet ahvenanmaalaista yhteiskuntaa.

Artikkeli
22.6.2021
Pekka Laine

Suomen työmarkkinat ovat vahvasti eriytyneet sukupuolen mukaan eri ammatteihin. Tampereella voimakkain segregaatio sukupuolten välillä on lieventynyt, mutta toisaalta naisten keskittyminen vähintään 60-prosenttisesti naisvaltaisiin ammatteihin on jopa vahvistunut. Tampereen kaupungin Tilastokeskuksen tutkijapalveluilta tilaama tutkimus kartoitti kehitystä Tampereella ja viidessä muussa suurimmassa kaupungissa.

Blogi
8.6.2021
Pertti Taskinen

Johtajat tekevät yleensä muita palkansaajia pidempää työviikkoa. Kaikista kokoaikaisista palkansaajista vain 0,4 prosenttia työskentelee 60 tuntia tai enemmän. Säännöllisen työajan hahmottaminen voi joissakin tehtävissä olla hankalaa työn läikkyessä myös vapaa-ajalle.

Blogi
4.5.2021
Pertti Taskinen

Kun työvoimatutkimus uudistui alkuvuonna, työllisyys­luvut muuttuivat takautuvasti. Lisäksi työmarkkinoita on ravistellut korona­vitsaus. Kuinka lukuja pitäisi ymmärtää tässä monimutkaisessa tilanteessa? Sääntö on yksinkertainen: on katsottava niitä lukuja, joita on julkaistu vuoden 2021 maaliskuusta alkaen.

tk-icons