Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Tarkempi kuva tulevaisuudesta – tehdään se yhdessä

18.10.2019
Twitterissä: @mrsbruun ‏
Kuva: Kari Likonen

Viime syksynä peurapassissa istuessani mietin, miten paljain silmin en erottanut edes horisonttia mutta erinomaisilla kiikareilla pystyin tunnistamaan eläimet hämärässä. Syksyn edetessä kaipasin entistä tarkempaa näkymää myös tietotoimijan tulevaisuuteen.

Vuosikymmenen vaihtuessa yhteiskunnan tietotoimijoilta kysytään yhteistä tarkkanäköisyyttä uusien ja tulevien vaatimusten edessä. Asiakasodotukset ovat muuttuneet. Tietojen käyttäjät tarvitsevat tietoa ja tilastoja yhteiskunnassa pinnalla olevista aiheista ja ilmiöistä käyttämiään kanavia pitkin – ja nopeasti. Yhteiskunnallisessa keskustelussa tarvitaan asiantuntijoita, jotka osaavat faktat ja pystyvät valottamaan taustoja.

Myös muut yhteiskunnan muutosvoimat vaikuttavat Tilastokeskukseen kuten muuhunkin julkiseen hallintoon.

Teknologinen kehitys ja digitalisaatio mahdollistavat uudenlaisia ja aiempaa ketterämpiä toimintatapoja vanhojen toimintamallien tilalle. Syntyy uusia tietolähteitä, ja tietoalalla toimivien roolit muuttuvat. Tavoitteet saavuttaaksemme teemme yhä enemmän yhdessä toistemme osaamista hyödyntäen. Nämä kaikki teemat kostettavat olennaisesti myös organisaatiota, jonka asiantuntijoiden työruuduilla kulkee päivittäin valtava määrä tietoja. 

Tilastokeskuksen perustehtävänä on tuoda luotettava ja ajantasainen tieto asiakkaiden hyödyksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Haluamme toiminnallamme tukea yhteiskuntaa, jossa toiminta ja päätökset perustuvat entistä useammin faktatietoon.

Perinteisesti asiantuntijamme eivät ole olleet esillä erityisen laajasti, vaan olemme luottaneet lukujen voimaan. Tulevaisuudessa aiomme toimia toisin. Pyrimme jatkossa hoitamaan perustehtäväämme niin, että tarjoamme asiakkaillemme vaikuttavaa tietoa ja ymmärrystä uusia ilmiöitä ja tarpeita ennakoiden.

Yhteiskunnan nopea muutos haastaa tilastojen tekijät yhteiskunnan kuvaajana. Perinteisten tilastointikohteiden rinnalle nousee uusia ilmiöitä, joita kuvatakseen tietoa pitää yhdistää ja jalostaa uudella tavalla – myös yli organisaatiorajojen.

Tavoitteet saavuttaaksemme meidän tilastokeskuslaisten on myös uudistettava toimintatapaamme.

Haluamme olla aktiivinen kumppani erilaisissa yhteisten tavoitteiden eteen työskentelevissä yhteiskunnallisissa verkostoissa ja ekosysteemeissä. Haluamme olla mukana rakentamassa toimijoiden joukkoa, joka yhdessä mahdollistaa yhteiskunnan tietovarantojen tehokkaan ja eettisen käytön. Ajattelemme, että monimutkaisessa ja vaikeasti ennakoitavassa yhteiskunnassa toimintakulttuurimme tulee olla avoin ja kannustaa kokeiluihin.

Tilastovirastot tekevät tiivistä yhteistyötä myös kansainvälisesti, ja samansuuntaisia uudistuksia on vireillä myös Suomelle läheisissä kollegavirastoissa, kuten esimerkiksi Virossa, Hollannissa ja Kanadassa.

Vastataksemme yhteiskunnallisiin muutoksiin ja saavuttaaksemme strategiset tavoitteemme käynnistämme Tilastokeskuksessa koko organisaatiota koskevan organisaatio- ja toimintamallien uudistamisen.

Johtajajahti on alkanut. Katsotaan pitkälle ja tehdään yhdessä Suomesta tiedon eettisen käytön ja hyödyntämisen huippumaa ja edelläkävijä Euroopassa.

 

Marjo Bruun on Tilastokeskuksen pääjohtaja.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
20.8.2021
Helmi Andersson

Tänä vuonna juhlitaan Ahvenanmaan itsehallinnon sataa vuotta. Sekä suurvaltapolitiikka että maantieteellinen sijainti keskellä merta ovat aikojen saatossa muovanneet ahvenanmaalaista yhteiskuntaa.

Blogi
19.5.2021
Tiina Karppinen, Heidi Pirtonen

Kannustamme kuntia ja kuntapäättäjiä seuraamaan omaa materiaalien- ja energiankulutustaan, jätteiden syntyä, suojeltujen luontokohteiden määrää sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kiertotalouteen panostava kunta houkuttelee alueelleen myös kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa ja investointeja.

Blogi
28.4.2021
Hannele Orjala

Lapsia koskevaa tietoa on paljon, mutta usein koetaan, että se on sirpaleista ja hajallaan. Tätä puutetta Tilastokeskus paikkaa tuottamalla laajan Tieto&trendit -artikkelisarjan lasten maailmaa avaavista tilastotiedoista. Lapset Suomessa -artikkelisarja nostaa esille yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen tuottamalla vuoden ajan analyysia lasten elinoloista noin 30 artikkelin välityksellä.

tk-icons