Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälleBoende och byggande

Hushållens förmögenhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken Hushållens förmögenhet beskriver den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper. Statistiska uppgifter publiceras på hushållsnivå och individnivå. Uppgifter på hushållsnivå publiceras med ungefär tre års mellanrum och uppgifter på individnivå med ungefär ett års mellanrum.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

År 2020 ägde omkring 1,7 miljoner personer placeringsfonder eller börsaktier som noterats i Finland. Omkring 31 procent av bostadsbefolkningen var ägare. Antalet ägare ökade med 107 600 personer från året innan, medan antalet under åren 2014 - 2019 har ökat med i genomsnitt 42 400 personer per år. …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
03.02.2022

Antalet personer som äger börsaktier, placeringsfonder eller båda

Siffrorna i figuren finns tillgängliga i tabellen på adressen https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__tul__vtutk/statfin_vtutk_pxt_13di.px/
Hoppa över tabellen
2009Börsaktier och placeringsfonder1 242 289
Placeringsfonder828 542
Börsaktier654 645
2013Börsaktier och placeringsfonder1 339 382
Placeringsfonder916 005
Börsaktier688 587
2014Börsaktier och placeringsfonder1 381 347
Placeringsfonder984 216
Börsaktier667 620
2015Börsaktier och placeringsfonder1 438 899
Placeringsfonder1 063 127
Börsaktier661 644
2016Börsaktier och placeringsfonder1 476 942
Placeringsfonder1 107 063
Börsaktier665 015
2017Börsaktier och placeringsfonder1 512 297
Placeringsfonder1 145 549
Börsaktier677 777
2018Börsaktier och placeringsfonder1 543 014
Placeringsfonder1 193 356
Börsaktier672 290
2019Börsaktier och placeringsfonder1 593 607
Placeringsfonder1 254 690
Börsaktier683 871
2020Börsaktier och placeringsfonder1 701 211
Placeringsfonder1 337 243
Börsaktier770 570
08.06.2021

Den genomsnittliga nettoförmögenheten (= tillgångar – skulder) efter hushållets referenspersons ålder, median

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tara Junes
överaktuarie
029 551 3322
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna