Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Månadslöner inom staten

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över månadslöner inom staten beskriver antalet löntagare som omfattas av statens budgetekonomi samt deras löner. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter näringsgren, yrke, utbildning, kön och ålder. Uppgifterna fås från Statskontoret och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 892 euro i månaden år 2021. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 4 160 euro. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertid, semesterpenning eller resultatpremier. Medianlönen för ordinarie arbetstid var 4 149 euro i månaden bland män och 3 543 euro i månaden bland kvinnor.

Läs mer

meddelande | Månadslöner inom staten 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
28.04.2022

Medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten år 2021

Medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 892 euro i månaden år 2021. Medianlönen för ordinarie arbetstid var 4 149 euro i månaden bland män och 3 543 euro i månaden bland kvinnor.

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna