Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeMiljö och natur

Fritidsfiske

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över fritidsfiske redovisar uppgifter om fritidsfiskare, fiskeaktivitetens längd och fiskefångsten. Uppgifterna inhämtas med en förfrågan och publiceras vartannat år.

Producent:

Naturresursinstitutet

Statistikens primäruppgifter