Ämnen
Arbete, löner och utkomstDigitalisering Hälsa och social trygghet

Arbetsmiljö

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över arbetsförhållanden beskriver förändringen i löntagarnas arbetsförhållanden. Den omfattar fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Uppgifterna samlas in genom besöksintervjuer, offentliggörs med omkring fem års mellanrum och innehåller uppgifter för ett granskningsår.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens undersökning om arbetsförhållanden år 2018 använder 90 procent av löntagarna digitala tillämpningar i sitt arbete. Användningen av digitala apparater, de egna digitala färdigheterna och den upplevda inverkan av digitaliseringen av arbetet är dock ojämnt fördelad.

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Hanna Sutela
specialforskare
029 551 2907

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna