Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Arbetsförmedlingsstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Arbets- och näringsministeriet för statistik över arbets- och näringsbyråernas kunder: över arbetssökande som anmält sig vid arbets- och näringsbyråerna, över lediga jobb som anmälts till arbets- och näringsbyråerna av arbetsgivare och över arbetskraftspolitisk service med vilken man försöker främja de arbetssökandes sysselsättning. Uppgifterna publiceras månatligen.

Producent:

Arbets- och näringsministeriet

Databastabeller

Publikationer

databasoffentliggörande | Arbetsförmedlingsstatistik 2022, december
databasoffentliggörande | Arbetsförmedlingsstatistik 2022, hela året
databasoffentliggörande | Arbetsförmedlingsstatistik 2022, november
databasoffentliggörande | Arbetsförmedlingsstatistik 2022, oktober

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Syvänen
konsultativ tjänsteman
029 504 8050

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna