Ämnen
Arbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Olycksfall i arbetet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över olycksfall i arbetet innehåller uppgifter om olycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare i arbetet och under arbetsfärden. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

De gamla databastabellerna i statistiken över olycksfall i arbetet överförs till arkivdatabasen och nya databastabeller publicerades i stället. Detta beror på ändringar i estimeringsmetoden för arbetskraftsundersökningen. Uppgifterna kan dessutom presenteras i större omfattning i de nya tabellerna.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter minskade frekvensen av arbetsolycksfall bland löntagare under det första coronaåret. År 2020 var antalet arbetsolycksfall bland löntagare 7,5 stycken per en miljon arbetstimmar.  Det är 26,5 procent färre än under föregående år. Olycksfallskvoten bland löntagare och lantbruksföretagare minskade också år 2020 jämfört med året innan.

Läs mer

meddelande | Olycksfall i arbetet 2020

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mikko Toiviainen
överaktuarie
029 551 3589
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna