Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Statistik över arbetskonflikter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över arbetskonflikter beskriver arbetskonflikter som arbetstagare eller arbetsgivare anordnat i Finland. Statistiken bygger i huvudsak på de uppgifter arbetsgivarorganisationerna har samlat in från sina medlemmar. Dessutom följer man med olika massmedier. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet arbetskonflikter i Finland år 2021 till 55. Antalet minskade klart jämfört med året innan, då antalet arbetskonflikter var 108. Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var ungefär 22 500 och antalet förlorade arbetsdagar ungefär 34 100. I antalet arbetskonflikter ingår också hot med arbetskonflikt. År 2021 var antalet faktiska arbetskonflikter 50 och antalet hot med arbetskonflikter 5.

Läs mer

meddelande | Statistik över arbetskonflikter, 2021

Kommande publikationer

Övriga uppgifter i anknytning till statistiken

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna