Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Finlands officiella statistik (FOS)
Arbetspensionsförsäkrade i Finland beskriver personer försäkrade i Finlands arbetspensionssystem samt löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster. Statistiken grundar sig på uppgifter från arbetspensionssystemets register och inkomstregistret. Uppgifterna utkommer en gång om året.

Producent:

Pensionsskyddscentralen