Ämnen
Boende och byggandeBefolkning och samhälle

Byggnader och fritidshus

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över byggnader och fritidshus beskriver det befintliga beståndet av byggnader och fritidshus. Uppgifterna fås i huvudsak ur befolkningsdatasystemet. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Den årliga ökningen av fritidshusbeståndet har avtagit. Enligt Statistikcentralen har fritidshusbeståndet ökat med omkring 2 100 fritidshus per år i början av 2020-talet, medan det ökade med i genomsnitt 3 700 fritidshus per år under 2010-talet. Byggandet av fritidshus har redan länge följt en nedåtgående trend. Under 1970-talet var byggandet av fritidshus livligast. I slutet av år 2021 fanns det 508 919 fritidshus i Finland, kommunen som har flest fritidshus är fortfarande Kuopio.

Läs mer

meddelande | Byggnader och fritidshus 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
24.05.2022

Fritidshus 1970-2021

Fritidshus 1970-2021. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
1970176 104
1980251 744
1990367 686
1995416 236
2000450 569
2005474 277
2010489 232
2015501 596
2020508 289
2021508 919

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Ronkainen
överaktuarie
029 551 3425
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna