Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeArbete, löner och utkomst

Skogen som investeringsobjekt

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skogen som investeringsobjekt presenteras avkastningsindex för privatskogsbrukets virkesproduktion per delfaktor. Utifrån statistiken kan man följa upp var avkastning genereras (inkomster, utgifter, förändringar i virkesförrådet och förändringar i rotpriserna) och jämföra avkastningen per område. Uppgifterna publiceras en gång om året.

Producent: