Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiske

Lantbruksprodukternas producentpriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över producentpriserna på lantbruksprodukter beskriver de priser som betalats jordbrukarna för jordbruksprodukter. Den omfattar producentpriserna på mjölk, kött, ägg, spannmål, rybs och raps samt matpotatis. Uppgifterna publiceras månatligen och årligen.

Producent:

Naturresursinstitutet