Ämnen
Priser och konsumtionBefolkning och samhälleArbete, löner och utkomst

Hushållens konsumtion

Finlands officiella statistik (FOS)
Konsumtionsundersökningen beskriver förändringar och skillnader i hushållens konsumtionsutgifter. Undersökningen utreder också bl.a. hushållens boendeförhållanden, tillgängliga trafikmedel och inkomster. Undersökningen är en urvalsundersökning som genomförs och offentliggörs oregelbundet.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt de preliminära uppgifterna för första halvåret 2022 i Statistikcentralens konsumtionsundersökning har jordvärme och luftvärmepumpar blivit vanligare som huvudsakliga uppvärmningssätt särskilt i egnahemshus jämfört med åren 2012 och 2016. Andelarna för el- och oljeuppvärmning har på motsvarande sätt minskat. Uppgifterna har angetts av hushållen. Konsumtionsundersökningen pågår fram till början av 2023.

Läs mer

meddelande | Hushållens konsumtion 2022, preliminär

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna