Ämnen
SamhällsekonomiPriser och konsumtionArbete, löner och utkomst

Konsumenternas förtroende

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över konsumenternas förtroende beskriver konsumenternas bedömningar och förväntningar på den egna och Finlands ekonomi samt konsumenternas avsikter att göra anskaffningar, spara och ta lån. Uppgifterna samlas med en webb- och telefonenkät och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var nettotalet i konsumenternas förtroendeindikator i januari -12,7, då det i december var -18,5 och i november -16,9. I januari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -1,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är -2,1. Uppgifterna framgår av undersökningen om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 januari av 1 002 personer bosatta i Finland.

Läs mer

meddelande | Konsumenternas förtroende 2023, januari
meddelande | Konsumenternas förtroende 2022, december
meddelande | Konsumenternas förtroende 2022, oktober

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
30.01.2023

Konsumenternas förtroendeindikator

Figuren uppdateras automatiskt och du kan ladda ner uppgifterna i den som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2007M010,7
2007M02-0,0
2007M03-0,2
2007M040,9
2007M050,1
2007M061,1
2007M070,4
2007M08-0,5
2007M09-1,9
2007M10-1,7
2007M11-2,8
2007M12-2,7
2008M01-3,1
2008M02-3,9
2008M03-4,7
2008M04-4,9
2008M05-7,3
2008M06-8,8
2008M07-10,1
2008M08-10,6
2008M09-8,7
2008M10-11,8
2008M11-12,7
2008M12-12,8
2009M01-9,9
2009M02-9,9
2009M03-9,3
2009M04-7,0
2009M05-3,1
2009M06-2,9
2009M07-2,0
2009M08-2,3
2009M09-1,0
2009M100,0
2009M11-1,1
2009M121,4
2010M011,7
2010M023,6
2010M033,2
2010M043,3
2010M050,3
2010M061,6
2010M072,6
2010M083,7
2010M095,0
2010M102,8
2010M112,0
2010M12-1,5
2011M010,3
2011M020,4
2011M03-0,2
2011M04-0,6
2011M05-1,5
2011M06-5,8
2011M07-5,5
2011M08-8,9
2011M09-9,5
2011M10-9,3
2011M11-10,6
2011M12-10,4
2012M01-7,0
2012M02-3,9
2012M03-5,6
2012M04-2,9
2012M05-2,6
2012M06-8,0
2012M07-8,9
2012M08-10,2
2012M09-8,4
2012M10-8,7
2012M11-7,1
2012M12-7,4
2013M01-6,0
2013M02-2,5
2013M03-3,7
2013M04-5,2
2013M05-5,8
2013M06-4,7
2013M07-6,1
2013M08-5,9
2013M09-5,8
2013M10-6,1
2013M11-5,4
2013M12-5,2
2014M01-3,0
2014M02-3,7
2014M03-4,4
2014M04-7,4
2014M05-5,7
2014M06-4,1
2014M07-3,2
2014M08-8,9
2014M09-10,7
2014M10-8,4
2014M11-8,2
2014M12-7,7
2015M01-5,9
2015M02-3,2
2015M03-3,4
2015M04-2,1
2015M05-1,2
2015M06-4,0
2015M07-3,4
2015M08-5,9
2015M09-8,3
2015M10-9,2
2015M11-5,8
2015M12-8,1
2016M01-3,4
2016M02-5,0
2016M03-5,5
2016M04-3,6
2016M05-3,1
2016M060,1
2016M07-1,8
2016M08-0,5
2016M09-1,2
2016M100,4
2016M11-0,3
2016M120,5
2017M012,0
2017M020,8
2017M033,1
2017M043,5
2017M053,9
2017M063,3
2017M073,7
2017M082,6
2017M093,0
2017M104,4
2017M111,9
2017M126,8
2018M014,3
2018M024,9
2018M033,8
2018M042,9
2018M054,1
2018M061,7
2018M072,5
2018M082,4
2018M091,3
2018M100,1
2018M11-1,6
2018M12-2,1
2019M01-2,4
2019M02-2,4
2019M03-2,3
2019M04-1,7
2019M05-1,8
2019M06-4,6
2019M07-3,9
2019M08-4,5
2019M09-4,2
2019M10-6,6
2019M11-5,0
2019M12-4,2
2020M01-4,6
2020M02-4,5
2020M03-7,1
2020M04-13,9
2020M05-9,0
2020M06-3,9
2020M07-1,6
2020M08-5,1
2020M09-5,9
2020M10-6,9
2020M11-4,8
2020M12-4,6
2021M01-0,9
2021M02-0,8
2021M03-3,0
2021M043,8
2021M052,7
2021M064,6
2021M074,4
2021M084,0
2021M096,0
2021M102,7
2021M111,2
2021M12-3,5
2022M01-1,7
2022M020,5
2022M03-10,5
2022M04-11,7
2022M05-11,6
2022M06-14,3
2022M07-15,9
2022M08-14,9
2022M09-18,3
2022M10-17,6
2022M11-16,9
2022M12-18,5
2023M01-12,7
30.01.2023

Konsumenternas förtroende efter personens socioekonomiska ställning

30.01.2023

Konsumenternas förtroende efter område

30.01.2023

Konsumenternas syn på den egna ekonomin

30.01.2023

Konsumenternas syn på Finlands ekonomi

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
30.01.2023

Utsikter och förändringar 2023M01

Nettotal/ProcentMedeltal 1995M10-UtsikterMånadsförändringÅrsförändring
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4-12,7-2,155,8-11,0
B1 Egen ekonomi nu (nettotal)-8,73,054,3-13,1
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal)3,87,956,2-7,8
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal)-50,3-9,354,9-27,7
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal)-18,4-2,957,3-10,4
B5 Konsumentpriserna nu (inflations-%)8,13,2uppgift saknas-0,54,3
B6 Konsumentpriserna om 12 månader (inflations-%)5,33,0uppgift saknas-0,91,6
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal)-13,0-10,536,7-7,0
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal)-4,9-6,230,5-1,1
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal)-26,718,054,3-34,3
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal)-15,54,552,2-31,0
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal)-49,85,952,2-55,2
D1 Penningsituation nu (nettotal)22,722,330,4-7,3
D2 Möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal)39,540,43-2,6-7,1
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna)14,215,741,0-4,4
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal)-27,6-16,455,2-12,7
E2 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader (% av konsumenterna)11,714,350,2-4,5
E4 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader (% av konsumenterna)14,112,923,1-3,5
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna)18,317,731,0-1,6
Utsikter: 1 = Mycket goda, 2 = Goda, 3 = Neutrala, 4 = Dåliga, 5 = Mycket dåliga. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen. Källa: Statistikcentralen, konsumenternas förtroende
30.01.2023

Svarsfördelningar och förändringar 2023M01

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pertti Kangassalo
överaktuarie
029 551 3598
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna