Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Statistik över levnadsförhållanden

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken om levnadsförhållanden beskriver hushållsbefolkningens levnadsförhållanden, såsom risken för fattigdom eller social utestängning, upplevt välbefinnande, utkomst, hälsa och boende efter befolkningsgrupp. Uppgifterna samlas in årligen med hjälp av en undersökning om inkomster och levnadsförhållanden och levereras också till Eurostats EU-SILC-statistik.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen levde 777 000 personer under risk för fattigdom eller social utestängning, dvs. 14,3 % av hela hushållsbefolkninge år 2020. En person löper risk för fattigdom eller social utestängning om hans eller hennes hushåll är låginkomsttagare, har låg arbetsintensitet eller om det förekommer allvarlig materiell och social fattigdom i hushållet. Statistiken har reviderats i enlighet med EU:s statistiksystem.

Läs mer

meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna