Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Förtjänstnivåindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Förtjänstnivåindexet mäter utvecklingen av medellönerna för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda löntagare. Här ingår resultatpremier och engångsposter som grundar sig på kollektivavtal. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 2,7 procent under oktober–december 2022 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna sjönk däremot med 5,7 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom stegringen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av inkomstnivån.

Läs mer

meddelande | Förtjänstnivåindex 2022, 4:e kvartalet
meddelande | Förtjänstnivåindex 2022, 3:e kvartalet
databasoffentliggörande | Förtjänstnivåindex och genomsnittlig månadslön 2022, 2:a kvartalet
databasoffentliggörande | Förtjänstnivåindex 2021, index för ordinarie förtjänst standardvägd efter huvudyrkesgrupp

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
26.01.2023

Förtjänstnivåindex och real index

Figuren uppdateras automatiskt och du kan ladda ner uppgifterna i den som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
FörtjänstnivåindexReal index
2015Q199,699,8
2015Q299,899,8
2015Q3100,1100,1
2015Q4100,5100,3
2016Q1100,6100,9
2016Q2100,9100,5
2016Q3100,9100,5
2016Q4101,1100,2
2017Q1100,9100,1
2017Q2101,099,9
2017Q3101,1100,0
2017Q4101,399,9
2018Q1101,9100,4
2018Q2102,8100,7
2018Q3103,1100,7
2018Q4103,4100,6
2019Q1104,1101,4
2019Q2105,1101,6
2019Q3105,3101,8
2019Q4105,5101,9
2020Q1106,1102,5
2020Q2106,8103,5
2020Q3107,4103,5
2020Q4107,8103,9
2021Q1108,4103,7
2021Q2109,6104,0
2021Q3110,0103,8
2021Q4110,4102,8
2022Q1*110,9101,1
2022Q2*111,999,5
2022Q3*113,098,9
2022Q4*113,497,0
26.01.2023

Förtjänstnivåindex efter kön

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
26.01.2023

Förtjänstnivåindex, index för ordinarie förtjänst och real index enligt arbetsgivarsektor

Förtjänstnivåindex 2015=100Index för ordinarie förtjänst 2015=100Real index 2015=100Förtjänstnivåindex, årsförändringsprocentIndex för ordinarie förtjänst, årsförändringsprocentReal index, årsförändringsprocent
2015Q199,699,699,81,61,31,7
2015Q299,899,899,81,51,21,6
2015Q3100,1100,1100,11,31,11,6
2015Q4100,5100,5100,31,31,11,5
2016Q1100,6100,7100,91,01,11,1
2016Q2100,9100,9100,51,01,10,7
2016Q3100,9100,9100,50,80,80,4
2016Q4101,1101,1100,20,60,7-0,1
2017Q1100,9101,2100,10,20,5-0,7
2017Q2101,0101,399,90,20,4-0,6
2017Q3101,1101,5100,00,20,5-0,4
2017Q4101,3101,799,90,20,5-0,4
2018Q1101,9102,1100,41,00,80,3
2018Q2102,8103,0100,71,81,60,8
2018Q3103,1103,3100,72,01,80,7
2018Q4103,4103,6100,62,01,90,7
2019Q1104,1104,3101,42,12,21,0
2019Q2105,1105,3101,62,22,21,0
2019Q3105,3105,5101,82,12,11,1
2019Q4105,5105,8101,92,12,11,3
2020Q1106,1106,0102,52,01,71,1
2020Q2106,8106,7103,51,71,41,8
2020Q3107,4107,3103,52,01,71,6
2020Q4107,8107,7103,92,21,92,0
2021Q1108,4108,3103,72,22,11,1
2021Q2109,6109,5104,02,62,60,5
2021Q3110,0109,9103,82,52,50,3
2021Q4110,4110,3102,82,42,4-1,0
2022Q1*110,9110,6101,12,32,1-2,5
2022Q2*111,9111,699,52,12,0-4,4
2022Q3*113,0112,798,92,72,5-4,8
2022Q4*113,4113,197,02,72,5-5,7
* Preliminär uppgift

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna