Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Av barnen upplevde 6,6 procent åtminstone viss materiell fattigdom år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:

Av barnen i åldern 1–15 år upplevde 6,6 procent, dvs. 57 000, materiell fattigdom i minst ett av de grundläggande behoven år 2021. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden. Den materiella fattigdomen som barn upplever mäts med 13 mätare. Andelen barn som upplevde brist i minst ett av de grundläggande behoven har minskat från år 2009, då 10,8 procent av 1–15-åringarna upplevde brist i minst en mätare.

Stapeldiagrammet visar andelen barn som upplevt materiell fattigdom mätt med minst en dimension åren 2009, 2014 och 2021. Andelen barn som upplevt materiell fattigdom har minskat under alla jämförelseår.

Huvudpunkter

  • Den materiella fattigdomen bland barn har minskat. Av barnen i åldern 1–15 år upplevde 6,6 % åtminstone viss materiell fattigdom år 2021, medan andelen år 2009 var 10,8 %.
  • Det är vanligare att barn i enföräldershushåll upplever materiell fattigdom än att barn i hushåll med två vuxna gör det.
  • Av barnen under 16 år hade 9,3 % minst lindrig funktionsnedsättning år 2021.

Stapeldiagrammet visar andelen barn som upplevt materiell fattigdom mätt med minst en dimension efter typ av hushåll åren 2009, 2014 och 2021. Andelen barn som upplevt materiell fattigdom har minskat under alla jämförelseår både bland barn som bor med en förälder och bland barn som bor med två föräldrar. Den materiella fattigdomen bland barn som bor i enförsörjarhushåll har dock under alla tre år varit klart vanligare än bland barn som bor med två vuxna.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Andel barn som upplever materiell fattigdom (i minst en dimension)
  • Typ av hushåll
Uppdaterad:
12.05.2022
Använda klassificeringar:
  • Andel barn som upplever materiell fattigdom (i minst en dimension)
Uppdaterad:
12.05.2022
Använda klassificeringar:
  • Andel barn som upplever materiell fattigdom (i minst en dimension)
Uppdaterad:
12.05.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408
Ansvarig avdelningschef

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.