Ämnen
Företag

Omsättningen inom industrin ökade med 21,7 procent i mars 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, mars
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 21,7 procent i mars 2022 jämfört med mars 2021. I februari ökade omsättningen med 21,5 procent från året innan. Omsättningen inom industrin har ökat oavbrutet fr.o.m. januari 2021.

Vertikalt stapeldiagram över årsförändringen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (BCD) i mars 2022 och under de föregående 12 månaderna. I mars 2022 ökade omsättningen med 21,7 procent jämfört med mars 2021.

Huvudpunkter

  • Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin ökade i mars med 21,7 % från året innan.
  • Den säsongrensade omsättningen inom industrin ökade i mars med 1,1 % från föregående månad.
  • Omsättningen ökade i mars inom alla granskade huvudnäringsgrenar inom industrin.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
13.05.2022

Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
13.05.2022

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning

13.05.2022

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrins näringsgrenar

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jussi Haavisto
överaktuarie
029 551 3341
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef