Ämnen
Boende och byggandeFöretag

Omsättningen inom byggverksamheten ökade med 13,8 procent i mars 2022 från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, mars
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning med 13,8 procent i mars 2022 jämfört med året innan. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade med 8,3 procent. Den säsongrensade omsättningen inom byggverksamheten ökade något och försäljningsvolymen minskade något i mars jämfört med februari.


Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom byggverksamheten: Omsättningen fortsätter att öka. I mars ökade omsättningen med 13,8 procent från året innan.

Huvudpunkter

  • Omsättningen inom byggverksamheten ökade med 13,8 % i mars från året innan.
  • Försäljningsvolymen ökade i mars med 8,3 % från året innan.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
12.05.2022

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
12.05.2022

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar

12.05.2022

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Variable
  • Näringsgren
Uppdaterad:
14.06.2022
Använda klassificeringar:
  • Variable
  • Näringsgren
Uppdaterad:
14.06.2022
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
  • Variable
Uppdaterad:
14.06.2022
Använda klassificeringar:
  • Variable
  • Näringsgren
Uppdaterad:
14.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Toni Kellinsalmi
överaktuarie
029 551 3801
Ansvarig avdelningschef