Ämnen
Priser och konsumtionEnergi

Inflationen steg till 5,7 procent i april 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i april 5,7 procent. I mars var inflationen 5,8 procent. Den största bidragande faktorn till att inflationen minskade var att prisstegringen för flytande bränsle avtog.

Inflationsmätare i Finland, april 2022

IndextalÅrsförändring (%)Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100111,35,70,3
Levnadskostnadsindex 1951:10=1002121
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100112,05,80,4
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100110,45,70,4
Figuren visar indextalet för fyra olika serier av index publicerade av Statistikcentralen.

Huvudpunkter

 • I april steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, bensin, diesel och ombyggnad av egnahemshus.
 • Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, receptbelagda läkemedel som inte ersätts, undersöknings- och behandlingsavgifter, priset på glasögon och genomsnittlig ränta på bostadslån blev billigare.
 • Månadsförändringen av konsumentpriserna var endast 0,3 procent. Lätt brännolja sjönk med nästan 23 procent medan priserna på receptbelagda läkemedel som ersätts steg med 24 procent.

Inflationen i euroområdet var 7,5 procent i april 2022 enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var inflationen i euroområdet i april 7,5 procent. I mars var den 7,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i april 5,8 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för april den 18 maj.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 5,7 procent i april 2022

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var i april 5,8 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet (HKPI-KS), som mäter marknadsinflationen, 5,7 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter april i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,1 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I april var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,4 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,4 procent.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
13.05.2022

Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar, 2022 april

13.05.2022

Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar (%), 2022 april

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Indexserie
Uppdaterad:
14.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Varor
Uppdaterad:
14.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Varor
Uppdaterad:
14.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Varor
Uppdaterad:
14.06.2022
Använda klassificeringar:
  Uppdaterad:
  14.06.2022
  Använda klassificeringar:
   Uppdaterad:
   14.06.2022
   Använda klassificeringar:
    Uppdaterad:
    14.06.2022
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Uppdaterad:
    14.06.2022
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Uppdaterad:
    14.06.2022

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Kristiina Nieminen
    överaktuarie
    029 551 2957
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef

    Varför visas inte detta innehåll?

    Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.