Ämnen
SamhällsekonomiKultur, massmedier och tidsanvändning

Coronapandemins inverkan på kulturbranschen syns också i uppgifterna i kultursatelliten 2020

Statistik:
Referensperiod:
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens uppgifter minskade utbudet och efterfrågan av kultur under det första coronaåret 2020 också i förhållande till hela ekonomin. Vissa servicenäringsgrenar, bl.a. kulturbranschen, drabbades särskilt hårt av restriktionerna och nedstängningsåtgärderna. Beräkningarna görs på basis av uppgifterna på den mest detaljerade nivån i nationalräkenskaperna som produceras med 14 månaders eftersläpning i stället för tidigare 19 månader. Därför kan satelliträkenskaperna för kultur publiceras redan i maj. De beräkningar som nu tagits fram utgör en fortsättning på den tidigare tidsserien.

Årsvist linjediagram över förädlingsvärdet och sysselsättningen inom kulturbranschen samt den procentuella andelen konsumtionsutgifter för kultur av hela ekonomin fr.o.m. år 2008. Trenden har varit nedåtgående när det gäller alla dessa andelar och särskilt konsumtionsutgifterna för kultur minskade under det första coronaåret.

Huvudpunkter

 • Kulturens andel av produktionen, förädlingsvärdet och sysselsatta var 2,9 % år 2020.
 • De konsumtionsutgifter som användes för kultur minskade klart under det första coronaåret.
 • Kulturbranschens svårigheter under det första coronaåret syns också i beräkningarna för satelliträkenskaperna för kultur, även om metoden är något grov.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
13.05.2022

Andel av förädlingsvärde av kulturen (%) - ENS 2010

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Uppdaterad:
  13.05.2022
  Använda klassificeringar:
  • Bransch gruppering
  Uppdaterad:
  13.05.2022

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Katri Soinne
  planerare
  029 551 2778
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef