Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Byggnadskostnaderna steg i april med 9,4 procent från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i april 2022 med 9,4 procent från året innan. Kostnaderna steg särskilt när det gäller materialinsatser och i flera materialgrupper. När det gäller materialinsatser steg priserna på stålkonstruktioner mest. I april vände kostnaderna för träkonstruktioner åter klart uppåt och närmar sig nu toppen som nåddes i september 2021.

Linjediagram. Indexets startpunkt år 2000 är 100. I figuren presenteras indextalen för byggnadskostnadsindexet 2000 = 100 efter kostnadsslag: totalindex, arbetsinsatser, materialinsatser, tjänster. Indexet har stigit något från år till år när det gäller totalindexet, arbetet, materialen och tjänsterna. Vid årsskiftet 2008 och 2009 påverkade nedgången i priserna på tjänster och varor också totalindexet så att det sjönk i ungefär ett år. Sommaren 2021 steg priserna på material kraftigt, vilket höjde totalindexet betydligt.

Huvudpunkter

 • Byggnadskostnaderna steg med 9,4 % från året innan.
 • Kostnaderna för materialinsatser steg med 15,2 % från året innan.
 • Arbetskostnaderna steg med 3,6 % från året innan.
 • Priserna på tjänster steg med 1,7 % procent från året innan.
 • Totalindexet steg med 2,3 % från föregående månad.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
13.05.2022

Byggnadskostnadsindex 2021=100, april 2022

13.05.2022

Byggnadskostnadsindex 2021=100 efter användningsändamål, april 2022

13.05.2022

Byggnadskostnadsindex 2021=100 efter benämning på insats, april 2022

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
13.05.2022

Indexvillkor-delindex P 2000=100, april 2022

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Bas år
 • Index
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Bas år
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Index
 • Bas år
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Index
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Index
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Index
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Index
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Index
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Index
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Index
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Överlåtelsepriskoefficient
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Index
 • Bas år
Uppdaterad:
15.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Liina Arhosalo
överaktuarie
029 551 3612
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.