Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Px-kodlistan för transaktions

 •  
  • Px-koderna används för presentation av statistiska uppgifter i tabellform. De bygger i allmänhet på standardklassificeringar. Koderna har kompletterats med enhetliga summaklasser och okända klasser samt med egna summaklasser eller kombinationsklasser som statistikgrenarna använder i sina tabeller.

Klasser (913)


 • D4N+D3N+D2N D4N+D3N+D2N Kapitalinkomst, produktions- och importskatter samt subventioner ...
 • D4_B4N D4_B4N Kapital- och företagarinkomst, netto ...
 • D4_B4NS11 D4_B4NS11 Kapital- och företagarinkomst, icke-finansiella företag, netto ...
 • D4_B4NS12 D4_B4NS12 Kapital- och företagarinkomst, finansiella företag och försäkringsföretag, netto ...
 • D4_B4NS13 D4_B4NS13 Kapital- och företagarinkomst, offentlig sektor, netto ...
 • D4_B4NS14 D4_B4NS14 Kapital- och företagarinkomst, hushåll, netto ...
 • D4_B4NS15 D4_B4NS15 Kapital- och företagarinkomst, hushållens icke-vinstsyftande organisationer, netto ...
 • D4_B4NS1N D4_B4NS1N Kapital- och företagarinkomst, ospeciferad inhemsk sektor, netto ...
 • D41 D41 Ränta ...
 • D41G D41G Faktisk och kapitaliserad ränta ...
 • D411 D411 Faktisk ränta ...
 • D412 D412 Kapitaliserad ränta ...
 • D412G D412G Faktisk ränta, monetära finansinstitut ...
 • D413 D413 Ränta (FISIM-justerad) ...
 • D413A D413A Hushållens räntor på konsumtionskrediter, FISIM-justering ...
 • D413B D413B Hushållens räntor på bostadskrediter, FISIM-justering ...
 • D413C D413C Hushållens räntor på företagsverks., FISIM-justering ...
 • D4119 D4119 Ospecifiserade betalda faktiska räntor ...
 • D411A D411A Hushållens räntor, konsumtionskrediter ...
 • D411B D411B Hushållens räntor på bostadskrediter, företagarinkomst ...
 • D411C D411C Hushållens räntor på företagarverksamhet, företagarinkomst ...
 • D411G D411G Faktisk ränta, övriga ...
 • D42 D42 Inkomst från bolag ...
 • D421 D421 Utdelning från bolag ...
 • D4211 D4211 Faktisk utdelning från bolag ...
 • D4212 D4212 Kapitaliserad utdelning (från investeringsfonder) ...
 • D422 D422 Ägaruttag från kvasibolag ...
 • D43 D43 Återinvesterade vinstmedel från utländska direktinvesteringar ...
 • D44 D44 Kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare ...
 • D441 D441 Kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare ...
 • D442 D442 Kapitalavkastning på pensionsrätter ...
 • D443 D443 Kapitalavkastning tillräknad andelsägare i investeringsfonder ...
 • D45 D45 Arrenden ...
 • D4R D4R Kapitalinkomst, inkomster ...
 • D4RU D4RU Kapitalinkomst, okonsoliderad, inkomster ...
 • D4OMR D4OMR Kapitalinkomst, (inkl. överlåtelsevinster och -förluster), inkomster ...
 • D41R D41R Ränta efter FISIM-justering, inkomster ...
 • D411R D411R Faktisk ränta, inkomster ...
 • D411GR D411GR Faktisk ränta, övriga, inkomster ...
 • D411RS13 D411RS13 Erhållna faktiska räntor från offentliga institutioner, utgifter ...
 • D412R D412R Ränta (FISIM-justerad), inlåning, inkomster ...
 • D412GR D412GR Faktisk ränta, monetära finansinstitut, inkomster ...
 • D413R D413R Ränta (FISIM-justerad), inlåning ...
 • D42R D42R Inkomst från bolag, inkomster ...
 • D421R D421R Utdelning från bolag, inkomster ...
 • D4RS D4RS Kapitalinkomst, konsoliderad, inkomster ...
 • D4RS13 D4RS13 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, inkomster ...
 • D4RS1311 D4RS1311 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, statliga institutioner, inkomster ...
 • D4RS1313 D4RS1313 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, lokalförvaltningen, inkomster ...
 • D4RS1314 D4RS1314 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, socialskyddsfonder, inkomster ...
 • D4RS13141 D4RS13141 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, arbetspensionsanstalter, inkomster ...
 • D4RS13149 D4RS13149 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, övriga socialskyddsfonder, inkomster ...
 • D4R+D2R D4R+D2R Kapitalinkomst och skatter på produktion och import, inkomster ...
 • D4R+D3R D4R+D3R Kapitalinkomster och subventioner, inkomster ...
 • D4NR+D3NR+D2NR D4N+D3N+D2N Kapitalinkomst, produktions- och importskatter samt subventioner, inkomster ...
 • D4211R D4211R Faktisk utdelning från bolag, inkomster ...
 • D4212R D4212R Kapitaliserad utdelning (från investeringsfonder), inkomster ...
 • D422R D422R Ägaruttag från kvasibolag, inkomster ...
 • D43R D43R Återinvesterade vinstmedel från utländska direktinvesteringar, inkomster ...
 • D44R D44R Kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare, inkomster ...
 • D441R D441R Kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare, inkomster ...
 • D442R D442R Kapitalavkastning på pensionsrätter, inkomster ...
 • D443R D443R Kapitalavkastning tillräknad andelsägare i investeringsfonder, inkomster ...
 • D45R D45R Arrenden, inkomster ...
 • D4K D4K Kapitalinkomst, utgifter ...
 • D4KU D4KU Kapitalinkomst, okonsoliderad, utgifter ...
 • D4OMK D4OMK Kapitalinkomst, (inkl. överlåtelsevinster och -förluster), utgifter ...
 • D41K D41K Ränta efter FISIM-justering, utgifter ...
 • D411K D411K Faktisk ränta, utgifter ...
 • D412K D412K Ränta (FISIM-justerad), utlåning, utgifter ...
 • D42K D42K Inkomst från bolag, utgifter ...
 • D421K D421K Utdelning från bolag, utgifter ...
 • D4KS D4KS Kapitalinkomst, konsoliderad, utgifter ...
 • D4KS13 D4KS13 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, utgifter ...
 • D4KS1311 D4KS1311 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, statliga institutioner, utgifter ...
 • D4KS1313 D4KS1313 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, lokalförvaltningen, utgifter ...
 • D4KS1314 D4KS1314 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, socialskyddsfonder, utgifter ...
 • D4KS13141 D4KS13141 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, arbetspensionsanstalter, utgifter ...
 • D4KS13149 D4KS13149 Kapitalinkomst inom den offentliga förvaltningen, övriga socialskyddsfonder, utgifter ...
 • D4K+D2K D4K+D2K Kapitalinkomst och skatter på produktion och import, utgifter ...
 • D4K+D3K D4K+D3K Kapitalinkomster och subventioner, utgifter ...
 • D4NK+D3NK+D2NK D4N+D3N+D2N Kapitalinkomst, produktions- och importskatter samt subventioner, utgifter ...
 • D411GK D411GK Faktisk ränta, övriga, utgifter ...
 • D411KS13 D411KS13 Erhållna faktiska räntor från offentliga institutioner, utgifter ...
 • D411KS1313 D411KS1313 Faktisk ränta till kommuner och samkommuner, utgifter ...
 • D411KS13141 D411KS13141 Faktisk ränta till arbetspensionsanstalter, utgifter ...
 • D411KS13149 D411KS13149 Faktisk ränta till övriga socialskyddsfonder, utgifter ...
 • D412GK D412GK Faktisk ränta, monetära finansinstitut, utgifter ...
 • D413K D413K Ränta (FISIM-justerad), lån ...
 • D4211K D4211K Faktisk utdelning från bolag, utgifter ...
 • D4212K D4212K Kapitaliserad utdelning (från investeringsfonder), utgifter ...
 • D422K D422K Ägaruttag från kvasibolag, utgifter ...
 • D43K D43K Återinvesterade vinstmedel från utländska direktinvesteringar, utgifter ...
 • D44K D44K Kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare, utgifter ...
 • D441K D441K Kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare, utgifter ...
 • D442K D442K Kapitalavkastning på pensionsrätter, utgifter ...
 • D443K D443K Kapitalavkastning tillräknad andelsägare i investeringsfonder, utgifter ...
 • D45K D45K Arrenden, utgifter ...
 • D1_D4 D1_D4 Primära inkomster ...
 • D1_D4K D1_D4K Primära inkomster till utlandet ...
 • D1_D4N D1_D4N Primära inkomster från utlandet, netto ...
 • D1_D4R D1_D4R Primära inkomster från utlandet ...
 • B11VV B11VV Terms-of-trade-effekt ...
 • B5G B5G Bruttonationalinkomst (GNI) ...
 • B5N B5N Nettonationalinkomst ...
 • B5GR B5GR Bruttonationalinkomst, inhemsk (GDI) ...
 • B5UM B5UM Primärinkomst till utlandet ...
 • B5US B5US Primärinkomst från utlandet ...
 • B4G B4G Företagarinkomst, brutto ...
 • B41G B41G Företagarinkomst från jordbruk, brutto ...
 • B42G B42G Företagarinkomst från skogsbruk, brutto ...
 • B43G B43G Kalkylerad bostadsinkomst, brutto ...
 • B44G B44G Övrig företagarinkomst, brutto ...
 • B4N B4N Företagarinkomst, netto ...
 • B41N B41N Företagarinkomst från jordbruk, netto ...
 • B42N B42N Företagarinkomst från skogsbruk, netto ...
 • B43N B43N Kalkylerad bostadsinkomst, netto ...
 • B44N B44N Övrig företagarinkomst, netto ...
 • D5 D5 Inkomst- och förmögenhetsskatter o.d. direkta skatter exkl. kapitalskatter ...
 • D51 D51 Inkomstskatter ...
 • D59 D59 Övriga direkta skatter, exkl. kapitalskatt ...
 • D5R D5R Inkomst- och förmögenhetsskatter o.d. direkta skatter exkl. kapitalskatter, inkomster ...
 • D51R D51R Inkomstskatter, inkomster ...
 • D59R D59R Övriga direkta skatter, exkl. kapitalskatt, inkomst ...
 • D61 D61 Sociala avgifter ...
 • D611 D611 Faktiska sociala avgifter ...
 • D6111 D6111 Arbetsgivares faktiska sociala avgifter ...
 • D61111 D61111 Arbetsgivares obligatoriska faktiska sociala avgifter ...
 • D61112 D61112 Arbetsgivares frivilliga faktiska sociala avgifter ...
 • D6112 D6112 Anställdas sociala avgifter ...
 • D61121 D61121 Anställdas obligatoriska sociala avgifter ...
 • D61122 D61122 Anställdas frivilliga sociala avgifter ...
 • D6113 D6113 Egenföretagares och icke-anställdas sociala avgifter ...
 • D61131 D61131 Egenföretagares och icke-anställdas obligatoriska sociala avgifter ...
 • D61132 D61132 Egenföretagares och icke-anställdas frivilliga sociala avgifter ...
 • D612 D612 Tillräknade sociala avgifter ...
 • D62 D62 Sociala förmåner, andra än in natura ...
 • D621 D621 Kontanta sociala trygghetsförmåner ...
 • D622 D622 Övriga fonderade sociala förmåner ...
 • D623 D623 Icke-fonderade sociala förmåner ...
 • D624 D624 Socialbidrag ...
 • D63 D63 Sociala naturaförmåner ...
 • D631 D631 Sociala naturaförmåner – icke-marknadsproduktion ...
 • D632 D632 Sociala naturaförmåner – köpt marknadsproduktion ...
 • D61R D61R Sociala avgifter, inkomster ...
 • D611R D611R Arbetsgivares faktiska sociala avgifter, inkomster ...
 • D6111R D6111R Arbetsgivares faktiska sociala avgifter, inkomster ...
 • D61111R D61111R Arbetsgivares obligatoriska faktiska sociala avgifter, inkomster ...
 • D61112R D61112R Arbetsgivares frivilliga faktiska sociala avgifter, inkomster ...
 • D6112R D6112R Anställdas sociala avgifter, inkomster ...
 • D61121R D61121R Anställdas obligatoriska sociala avgifter, inkomster ...
 • D61122R D61122R Anställdas frivilliga sociala avgifter, inkomster ...
 • D6113R D6113R Egenföretagares och icke-anställdas sociala avgifter, inkomster ...
 • D61131R D61131R Egenföretagares och icke-anställdas obligatoriska sociala avgifter, inkomster ...
 • D61132R D61132R Egenföretagares och icke-anställdas frivilliga sociala avgifter, inkomster ...
 • D612R D612R Tillräknade sociala avgifter, inkomster ...
 • D613R D613R Hushållens faktiska egenavgifter, inkomster ...
 • D6131R D6131R Hushållens faktiska pensionsavgifter, inkomster ...
 • D61311R D61311R Hushållens obligatoriska faktiska pensionsavgifter, inkomster ...
 • D61312R D61312R Hushållens frivilliga faktiska pensionsavgifter, inkomster ...
 • D6132R D6132R Hushållens faktiska egenavgifter, utom pensionsavgifter, inkomster ...
 • D61321R D61321R Hushållens obligatoriska faktiska egenavgifter, utom pensionsavgifter, inkomster ...
 • D61322R D61322R Hushållens frivilliga egenavgifter, utom pensionsavgifter, inkomster ...
 • D614R D614R Hushållens kompletterande egenavgifter, inkomster ...
 • D61SCR D61SCR Sociala försäkringssystemens administrationsavgifter ...
 • D62R D62R Sociala förmåner andra än in natura, inkomster ...
 • D621R D621R Kontanta sociala trygghetsförmåner, inkomster ...
 • D6211R D6211R Kontanta pensionsförmåner från sociala trygghetssystem, inkomster ...
 • D6212R D6212R Kontanta sociala trygghetsförmåner, utom pensionsförmåner, inkomster ...
 • D622R D622R Förmåner från andra sociala försäkringssystem, inkomster ...
 • D6221R D6221R Pensionsförmåner från andra sociala försäkringssystem, inkomster ...
 • D6222R D6222R Övriga förmåner från andra sociala försäkringssystem, utom pensionsförmåner, inkomster ...
 • D623R D623R Kontant socialt bistånd, inkomster ...
 • D624R D624R Socialbidrag, inkomster ...
 • D7 D7 Andra löpande transfereringar ...
 • D71 D71 Skadeförsäkringspremier, netto ...
 • D72 D72 Skadeförsäkringsersättningar ...
 • D73 D73 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen ...
 • D74 D74 Löpande internationellt samarbete ...
 • D75 D75 Övriga löpande transfereringar ...
 • D751 D751 Offentliga förvaltningens EU-avgifter ...
 • D752 D752 Den offentliga förvaltningens övriga utländska transfereringar ...
 • D753 D753 BNI-avgift ...
 • D75S D75S Andra övriga löpande transfereringar (konsoliderade) ...
 • D7N D7N Övriga löpande transfereringar mellan sektorer ...
 • D7S D7S Övriga löpande transfereringar (konsoliderade) ...
 • D7R D7R Andra löpande transfereringar, inkomster ...
 • D7RU D7RU Andra löpande transfereringar, okonsoliderade, inkomster ...
 • D7RS13 D7RS13 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, inkomster ...
 • D7RS1311 D7RS1311 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, statliga institutioner, inkomster ...
 • D7RS1313 D7RS1313 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, lokalförvaltningen, inkomster ...
 • D7RS1314 D7RS1314 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, socialskyddsfonder, inkomster ...
 • D7RS13141 D7RS13141 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, arbetspensionsanstalter, inkomster ...
 • D7RS13149 D7RS13149 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, övriga socialskyddsfonder, inkomster ...
 • D71R D71R Skadeförsäkringspremier, inkomster ...
 • D72R D72R Skadeförsäkringsersättningar, inkomster ...
 • D73R D73R Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, inkomster ...
 • D73RS13 D73RS13 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, inkomster ...
 • D73RS1311 D73RS1311 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, statliga institutioner, inkomster ...
 • D73RS1313 D73RS1313 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, lokalförvaltningen, inkomster ...
 • D73RS1314 D73RS1314 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, socialskyddsfonder, inkomster ...
 • D73RS13141 D73RS13141 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, arbetspensionsfonder, inkomster ...
 • D73RS13149 D73RS13149 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, övriga socialskyddsfonder, inkomster ...
 • D74R D74R Löpande internationellt samarbete, inkomster ...
 • D74RS1311 D74RS1311 Löpande internationell samverkan, statliga institutioner, inkomster ...
 • D74RS1313 D74RS1313 Löpande internationell samverkan, lokalförvaltningen, inkomster ...
 • D74RS13141 D74RS13141 Löpande internationell samverkan, arbetspensionsfonder, inkomster ...
 • D74RS13149 D74RS13149 Löpande internationell samverkan, övriga socialskyddsfonder, inkomster ...
 • D74RS2 D74RS2 Löpande internationell samverkan, utlandet, inkomster ...
 • D74RS21 D74RS21 Löpande internationell samverkan, EU, inkomster ...
 • D74RS22 D74RS22 Löpande internationell samverkan, länder och internationella organisationer utanför EU, inkomster ...
 • D75R D75R Andra övriga löpande transfereringar, inkomster ...
 • D751R D751R Den offentliga förvaltningens EU-avgifter, inkomster ...
 • D752R D752R Den offentliga förvaltningens övriga utländska transfereringar, inkomster ...
 • D753R D753R BNI-avgift, inkomster ...
 • D75SR D75SR Andra övriga löpande transfereringar (konsoliderade), inkomster ...
 • D7NR D7NR Övriga löpande transfereringar mellan sektorer, inkomster ...
 • D7RS D7RS Andra löpande tranfereringar, konsoliderade, inkomster ...
 • D7SR D7SR Övriga löpande transfereringar (konsoliderade), inkomster ...
 • D759RS1 D759RS1 Andra övriga löpande transfereringar från hemlandet ...
 • D759RS11 D759RS11 Andra övriga löpande transfereringar från icke-finansiella företag ...
 • D759RS12 D759RS12 Andra övriga löpande transfereringar från finansiella företag ...
 • D759RS13 D759RS13 Andra övriga löpande transfereringar från den offentliga förvaltningen ...
 • D759RS1311 D759RS1311 Andra övriga löpande transfereringar från statliga institutioner ...
 • D759RS1313 D759RS1313 Andra övriga löpande transfereringar från lokalförvaltningen ...
 • D759RS1314 D759RS1314 Andra övriga löpande transfereringar från socialskyddsfonder ...
 • D759RS13141 D759RS13141 Andra övriga löpande transfereringar från arbetspensionsanstalter ...
 • D759RS13149 D759RS13149 Andra övriga löpande transfereringar från övriga socialskyddsfonder ...
 • D759RS14 D759RS14 Andra övriga löpande transfereringar från hushåll ...
 • D759RS15 D759RS15 Andra övriga löpande transfereringar från icke-vinstsyftande organisationer ...
 • D759RS2 D759RS2 Andra övriga löpande transfereringar från utlandet ...
 • D759RS21 D759RS21 Andra övriga löpande transfereringar från EU ...
 • D759RS22 D759RS22 Andra övriga löpande transfereringar från andra länder ...
 • D76R D76R EU:s moms- och BNI-baserade egna medel, inkomster ...
 • D761R D761R EU:s BNI-baserade egna medel, inkomster ...
 • D762R D762R EU:s momsbaserade egna medel, inkomster ...
 • D5K D5K Inkomst- och förmögenhetsskatter o.d. direkta skatter exkl. kapitalskatter, utgifter ...
 • D51K D51K Inkomstskatter, utgifter ...
 • D59K D59K Övriga direkta skatter, exkl. kapitalskatt, utgift ...
 • D61K D61K Betalda sociala avgifter ...
 • D611K D611K Arbetsgivares faktiska sociala avgifter, utgifter ...
 • D6111K D6111K Arbetsgivares faktiska sociala avgifter, utgifter ...
 • D61111K D61111K Arbetsgivares obligatoriska faktiska sociala avgifter, utgifter ...
 • D61112K D61112K Arbetsgivares frivilliga faktiska sociala avgifter, utgifter ...
 • D6112K D6112K Anställdas sociala avgifter, utgifter ...
 • D61121K D61121K Anställdas frivilliga sociala avgifter, utgifter ...
 • D61122K D61122K Anställdas frivilliga sociala avgifter, utgifter ...
 • D6113K D6113K Egenföretagares och icke-anställdas sociala avgifter, utgifter ...
 • D61131K D61131K Egenföretagares och icke-anställdas obligatoriska sociala avgifter, utgifter ...
 • D61132K D61132K Egenföretagares och icke-anställdas frivilliga sociala avgifter, utgifter ...
 • D612K D612K Tillräknade sociala avgifter, utgifter ...
 • D613K D613K Hushållens faktiska egenavgifter, utgifter ...
 • D6131K D6131K Hushållens faktiska pensionsavgifter, utgifter ...
 • D61311K D61311K Hushållens obligatoriska faktiska pensionsavgifter, utgifter ...
 • D61312K D61312K Hushållens frivilliga faktiska pensionsavgifter, utgifter ...
 • D6132K D6132K Hushållens faktiska egenavgifter, utom pensionsavgifter, utgifter ...
 • D61321K D61321K Hushållens obligatoriska faktiska egenavgifter, utom pensionsavgifter, utgifter ...
 • D61322K D61322K Hushållens frivilliga faktiska egenavgifter, utom pensionsavgifter, utgifter ...
 • D614K D614K Hushållens kompletterande egenavgifter, utgifter ...
 • D61SCK D61SCK Sociala försäkringssystemens administrationsavgifter, utgifter ...
 • D62K D62K Sociala förmåner andra än in natura, utgifter ...
 • D621K D621K Kontanta sociala trygghetsförmåner, utgifter ...
 • D6211K D6211K Kontanta pensionsförmåner från sociala trygghetssystem, utgifter ...
 • D6212K D6212K Kontanta sociala trygghetsförmåner, utom pensionsförmåner, utgifter ...
 • D622K D622K Förmåner från andra sociala försäkringssystem, utgifter ...
 • D6221K D6221K Pensionsförmåner från andra sociala försäkringssystem, utgifter ...
 • D6222K D6222K Övriga förmåner från andra sociala försäkringssystem, utom pensionsförmåner, utgifter ...
 • D623K D623K Kontant socialt bistånd, utgifter ...
 • D624K D624K Socialbidrag, utgifter ...
 • D7K D7K Andra löpande transfereringar, utgifter ...
 • D7KU D7KU Andra löpande transfereringar, okonsoliderade, utgifter ...
 • D7KS13 D7KS13 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, utgifter ...
 • D7KS1311 D7KS1311 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, statliga institutioner, utgifter ...
 • D7KS1313 D7KS1313 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, lokalförvaltningen, utgifter ...
 • D7KS1314 D7KS1314 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, socialskyddsfonder, utgifter ...
 • D7KS13141 D7KS13141 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, arbetspensionsanstalter, utgifter ...
 • D7KS13149 D7KS13149 Andra löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, övriga socialskyddsfonder, utgifter ...
 • D71K D71K Skadeförsäkringspremier, utgifter ...
 • D72K D72K Skadeförsäkringsersättningar, utgifter ...
 • D73K D73K Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, utgifter ...
 • D73KS13 D73KS13 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen ...
 • D73KS1311 D73KS1311 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, statliga institutioner ...
 • D73KS1313 D73KS1313 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, lokalförvaltningen ...
 • D73KS1314 D73KS1314 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, socialskyddsfonder ...
 • D73KS13141 D73KS13141 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, arbetspensionsanstalter ...
 • D73KS13149 D73KS13149 Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen, övriga socialskyddsfonder ...
 • D74K D74K Löpande internationellt samarbete, utgifter ...
 • D74KS1311 D74KS1311 Löpande internationell samverkan, statliga institutioner ...
 • D74KS1313 D74KS1313 Löpande internationell samverkan, lokalförvaltningen ...
 • D74KS13141 D74KS13141 Löpande internationell samverkan, socialskyddsfonder ...
 • D74KS13149 D74KS13149 Löpande internationell samverkan, övriga socialskyddsfonder ...
 • D74KS2 D74KS2 Löpande internationell samverkan ...
 • D74KS21 D74KS21 Löpande internationell samverkan, till EU ...
 • D74KS22 D74KS22 Löpande internationell samverkan, till övriga ...
 • D75K D75K Andra övriga löpande transfereringar. utgifter ...
 • D751K D751K Offentliga förvaltningens EU-avgifter, utgifter ...
 • D752K D752K Den offentliga förvaltningens övriga utländska transfereringar, utgifter ...
 • D753K D753K BNI-avgift, utgifter ...
 • D75SK D75SK Andra övriga löpande transfereringar (konsoliderade), utgifter ...
 • D7KS D7KS Andra löpande tranfereringar, konsoliderade, utgifter ...
 • D7NK D7NK Övriga löpande transfereringar mellan sektorer, utgifter ...
 • D7SK D7SK Övriga löpande transfereringar (konsoliderade), utgifter ...
 • D759KS1 D759KS1 Övriga löpande transfereringar till hemlandet ...
 • D759KS11 D759KS11 Löpande transfereringar till icke-finansiella företag ...
 • D759KS12 D759KS12 Löpande transferering till finansiella företag ...
 • D759KS13 D759KS13 Löpande transferering till den offentliga förvaltningen ...
 • D759KS1311 D759KS1311 Löpande transfereringar till statliga institutioner ...
 • D759KS1313 D759KS1313 Löpande transfereringar till lokalförvaltningen ...
 • D759KS1314 D759KS1314 Löpande transfereringar till socialskyddsfonder ...
 • D759KS13141 D759KS13141 Löpande transfereringar till arbetspensionsanstalter ...
 • D759KS13149 D759KS13149 Löpande transfereringar till övriga socialskyddsfonder ...
 • D759KS14 D759KS14 Löpande transfereringar till hushåll ...
 • D759KS15 D759KS15 Löpande transfereringar till icke-vinstdrivande organisationer ...
 • D759KS2 D759KS2 Övriga löpande transfereringar till utlandet ...
 • D759KS21 D759KS21 Övriga löpande EU-transfereringar ...
 • D759KS22 D759KS22 Övriga löpande utländska transfereringar ...
 • D76K D76K EU:s moms- och BNI-baserade egna medel, utgifter ...
 • D761K D761K EU:s BNI-baserade egna medel, utgifter ...
 • D762K D762K EU:s momsbaserade egna medel, utgifter ...
 • D5_D7 D5_D7 Transfereringar ...
 • D5_D7K D5_D7K Transfereringar till utlandet ...
 • D5_D7R D5_D7R Transfereringar från utlandet ...
 • D5_D7N D5_D7N Transfereringar från utlandet, netto ...
 • B6G B6G Disponibel inkomst, brutto ...
 • B6N B6N Disponibel inkomst, netto ...
 • B6NS14 B6NS14 Disponibel inkomst, hushåll, netto ...
 • B12 B12 Bytesbalans ...
 • D8 D8 Justeringar för förändringar i pensionsrätter ...
 • D8R D8R Justeringar för förändringar i pensionsrätter, inkomster ...
 • P3 P3 Konsumtionsutgifter ...
 • P31 P31 Individuella konsumtionsutgifter ...
 • P32 P32 Kollektiva konsumtionsutgifter ...
 • P33 P33 Finländska hushålls konsumtionsutgifter till utlandet ...
 • P34 P34 Utlänningars konsumtionsutgifter i Finland ...
 • P3R P3R Konsumtionsutgifter, inkomster ...
 • P31R P31R Individuella konsumtionsutgifter, inkomster ...
 • P32R P32R Kollektiva konsumtionsutgifter, inkomster ...
 • P33R P33R Finländska hushålls konsumtionsutgifter till utlandet, inkomster ...
 • P34R P34R Utlänningars konsumtionsutgifter i Finland, inkomster ...
 • P3K P3K Konsumtionsutgifter, utgifter ...
 • P31K P31K Individuella konsumtionsutgifter, utgifter ...
 • P31KCD P31KCD Hushållens konsumtionsutgifter, varaktiga konsumtionsvaror, utgifter ...
 • P31KCND P31KCND Hushållens konsumtionsutgifter, icke-varaktiga varor, utgifter ...
 • P31KCS P31KCS Hushållens konsumtionsutgifter, tjänster, utgifter ...
 • P31KCSD P31KCSD Hushållens konsumtionsutgifter, halvvaraktiga varor, utgifter ...
 • P31KDC P31KDC Hushållens konsumtionsutgifter i Finland, utgifter ...
 • P31KNC P31KNC Hushållens konsumtionsutgifter (nationell), utgifter ...
 • P31DC P31DC Privata konsumtionsutgifter i Finland ...
 • P31DCK P31DCK Privata konsumtionsutgifter i Finland, utgifter ...
 • P31DCR P31DCR Privata konsumtionsutgifter i Finland, inkomster ...
 • P31NC P31NC Privata konsumtionsutgifter ...
 • P31NCK P31NCK Privata konsumtionsutgifter, utgifter ...
 • P31NCR P31NCR Privata konsumtionsutgifter, inkomster ...
 • P31NCX P31NCX PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER ...
 • P32K P32K Kollektiva konsumtionsutgifter, utgifter ...
 • P33K P33K Finländska hushålls konsumtionsutgifter till utlandet, utgifter ...
 • P34K P34K Utlänningars konsumtionsutgifter i Finland, utgifter ...
 • P3J P3J Offentliga konsumtionsutgifter ...
 • P3JK P3JK Offentliga konsumtionsutgifter, utgifter ...
 • P3JR P3JR Offentliga konsumtionsutgifter, inkomster ...
 • P3KS13 P3KS13 Offentliga konsumtionsutgifter, utgifter ...
 • P3KS14_S15 P3KS14+S15 Privata konsumtionsutgifter, utgifter ...
 • P3KS15 P3KS15 Konsumtionsutgifter, icke-vinstsyftande organisationer, utgifter ...
 • P3X P3X Konsumtionsutgifter ...
 • P3Y P3Y Privata konsumtionsutgifter ...
 • P3YK P3YK Privata konsumtionsutgifter, utgifter ...
 • P3YR P3YR Privata konsumtionsutgifter, inkomster ...
 • F4 F4 Lån ...
 • F4S14 F4S14 Lainat, kotitaloudet ...
 • D8K D8K Justeringar för förändringar i pensionsrätter, utgifter ...
 • B8G B8G Sparande, brutto ...
 • B8N B8N Sparande, netto ...
 • B8NS14 B8NS14 Sparkvot, hushåll ...
 • F4NS14 F4NS14 Skuldsättningsgrad, hushåll ...
 • D9 D9 Kapitaltransfereringar ...
 • D9S D9S Kapitaltransfereringar (konsoliderade) ...
 • D9N D9N Kapitaltransfereringar, netto ...
 • D9M D9M Investeringsbidrag och andra kapitaltransfereringar ...
 • D91 D91 Kapitalskatter ...
 • D911 D911 Kapitalskatter inom den offentliga förvaltningen ...
 • D912 D912 Övriga kapitalskatter ...
 • D92 D92 Investeringsbidrag ...
 • D921 D921 Investeringsbidrag till EU ...
 • D922 D922 Övriga utländska investeringsbidrag ...
 • D92S D92S Investeringsbidrag (konsoliderade) ...
 • D99 D99 Andra kapitaltransfereringar ...
 • D99S D99S Andra kapitaltransfereringar (konsoliderade) ...
 • D9921 D9921 Kapitaltransfereringar till EU ...
 • D9925 D9925 Andra utländska kapitaltransfereringar ...
 • D9R D9R Kapitaltransfereringar, inkomster ...
 • D9RU D9RU Kapitaltransfereringar, okonsoliderade, inkomster ...
 • D9RS13 D9RS13 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, inkomster ...
 • D9RS1311 D9RS1311 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, statliga institutioner, inkomster ...
 • D9RS1313 D9RS1313 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, lokalförvaltningen, inkomster ...
 • D9RS1314 D9RS1314 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, socialskyddsfonder, inkomster ...
 • D9RS13141 D9RS13141 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, arbetspensionsanstalter, inkomster ...
 • D9RS13149 D9RS13149 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, övriga socialskyddsfonder, inkomster ...
 • D91R D91R Kapitalskatter, inkomster ...
 • D91RS0XS13 D91RS0XS13 Kapitalskatter från andra än offentliga samfund ...
 • D92R D92R Investeringsbidrag, inkomster ...
 • D92RS13 D92RS13 Investeringsbidrag inom den offentliga förvaltningen, inkomster ...
 • D99R D99R Andra kapitaltransfereringar, inkomster ...
 • D99RS13 D99RS13 Andra kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, inkomster ...
 • D99RS1313 D99RS1313 Övriga kapitaltransfereringar till kommuner och samkommuner, utgifter ...
 • D9RS D9RS Kapitaltransfereringar, konsoliderade, inkomster ...
 • D9SR D9SR Kapitaltransfereringar (konsoliderade), inkomster ...
 • D9MR D9MR Investeringsbidrag och andra kapitaltransfereringar, inkomster ...
 • D911R D911R Kapitalskatter inom den offentliga förvaltningen, inkomster ...
 • D912R D912R Övriga kapitalskatter, inkomster ...
 • D921R D921R Investeringsbidrag från EU, inkomster ...
 • D922R D922R Övriga utländska investeringsbidrag, inkomster ...
 • D92SR D92SR Investeringsbidrag (konsoliderade), inkomster ...
 • D9921R D9921R Kapitaltransfereringar från EU, inkomster ...
 • D9925R D9925R Andra utländska kapitaltransfereringar, inkomster ...
 • D99SR D99SR Andra kapitaltransfereringar (konsoliderade), inkomster ...
 • D9K D9K Kapitaltransfereringar, utgifter ...
 • D9KU D9KU Kapitaltransfereringar, okonsoliderade, utgifter ...
 • D9KS13 D9KS13 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, utgifter ...
 • D9KS1311 D9KS1311 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, statliga institutioner, utgifter ...
 • D9KS1313 D9KS1313 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, lokalförvaltningen, utgifter ...
 • D9KS1314 D9KS1314 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, socialskyddsfonder, utgifter ...
 • D9KS13141 D9KS13141 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, arbetspensionsanstalter, utgifter ...
 • D9KS13149 D9KS13149 Kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, övriga socialskyddsfonder, utgifter ...
 • D91K D91K Kapitalskatter, utgifter ...
 • D92K D92K Investeringsbidrag, utgifter ...
 • D92KS13 D92KS13 Investeringsbidrag inom den offentliga förvaltningen, utgifter ...
 • D92KS1313 D92KS1313 Investeringsbidrag till kommuner och samkommuner, utgifter ...
 • D99K D99K Andra kapitaltransfereringar, utgifter ...
 • D99KS13 D99KS13 Andra kapitaltransfereringar inom den offentliga förvaltningen, utgifter ...
 • D99KS1313 D99KS1313 Övriga kapitaltransfereringar till kommuner och samkommuner, utgifter ...
 • D99KS13141 D99KS13141 Övriga kapitaltransfereringar till arbetspensionsanstalter, utgifter ...
 • D9KS D9KS Kapitaltransfereringar, konsoliderade, utgifter ...
 • D9MK D9MK Investeringsbidrag och andra kapitaltransfereringar, utgifter ...
 • D9SK D9SK Kapitaltransfereringar (konsoliderade), utgifter ...
 • D911K D911K Kapitalskatter inom den offentliga förvaltningen, utgifter ...
 • D912K D912K Övriga kapitalskatter, utgifter ...
 • D921K D921K Investeringsbidrag till EU, utgifter ...
 • D922K D922K Övriga utländska investeringsbidrag, utgifter ...
 • D92SK D92SK Investeringsbidrag (konsoliderade), utgifter ...
 • D9921K D9921K Kapitaltransfereringar till EU, utgifter ...
 • D9925K D9925R Andra utländska kapitaltransfereringar, utgifter ...
 • D99SK D99SK Andra kapitaltransfereringar (konsoliderade), utgifter ...
 • B101 B101 Förändringar i nettoförmögenheten genom sparande och kapitaltransfereringar ...
 • P51CR P51CR Kapitalförslitning, utgifter ...
 • P5 P5 Bruttoinvestering ...
 • P51 P51 Fast bruttoinvestering ...
 • P5R P5R Bruttoinvestering, inkomster ...
 • P5K P5K Bruttoinvestering, utgifter ...
 • P5N P5N Förändringar i lager och nettoanskaffning av värdeföremål ...
 • P51R P51R Fast bruttoinvestering, inkomster ...
 • P51K P51K Fast bruttoinvestering, utgifter ...
 • P51Y P51Y Privat fast bruttoinvestering ...
 • P51J P51J Offentlig fast bruttoinvestering ...
 • P51KN111 P51KN111 Investeringar i bostadsbyggnader ...
 • P51KN111_N112 P51KN111+N112 Byggnadsinvesteringar ...
 • P51KN111_N1121 P51KN111+N1121 Investeringar i bostadsbyggnader och andra byggnader ...
 • P51KN1121 P51KN1121 Investeringar i andra byggnader utom bostadsbyggnader ...
 • P51KN1122_N1123 P51KN1122+N1123 Anläggningsinvesteringar samt jordförbättringar ...
 • P51KN113_N114 P51KN113+N114 Investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel: vapensystem ...
 • P51KN1131 P51KN1131 Investeringar i transportmedel ...
 • P51KN1132_N114 P51KN1132+N114 Investeringar i maskiner och inventarier: vapensystem ...
 • P51KN115_N117 P51KN115+N117 Odlade tillgångar och produkter som skyddas av immateriella rättigheter. ...
 • P51KS13 P51KS13 Offentliga investeringar ...
 • P51KS1Y P51KS1Y Privata investeringar ...
 • P51KXS13 P51KXS13 Privata investeringar ...
 • P513 P513 Värdet av icke-producerade icke-finansiella tillgångar ...
 • P5131 P5131 Väsentliga förbättringar av mark o.d. ...
 • P5131K P5131K Väsentliga förbättringar av mark, utgifter ...
 • P5131R P5131R Väsentliga förbättringar av mark, inkomster ...
 • P5132 P5132 Kostn. för ägarbyte av mark ...
 • P5132K P5132K Kostnader vid ägarbyte av mark och markförbättringar, utgifter ...
 • P5132R P5132R Kostnader vid ägarbyte av mark och markförbättringar, inkomster ...
 • P513K P513K Värdet av icke-producerade icke-finansiella tillgångar, utgifter ...
 • P513R P513R Värdet av icke-producerade icke-finansiella tillgångar, inkomster ...
 • P52 P52 Förändringar i lager ...
 • P52+DEB1*G P52+DEB1*G Förändringar i lager+statistisk differens ...
 • P52K_DEB1G P52K+DEB1G Förändringar i lager+statistisk differens ...
 • P62N_P52K_DEB1G P62N+P52K+DEB1G Nettoexport an tjänster+förändringar i lager+statistisk differens ...
 • P52+P53 P52+P53 Förändringar i lager + nettoanskaffning av värdeförmål ...
 • P5211S P5211S Bränsle ...
 • P5219S P5219S Övriga insatsvaror ...
 • P521S P521S Insatsvaror ...
 • P5221S P5221S Växande skog, skörd och slaktdjur etc ...
 • P5222S P5222S Byggnader under arbete ...
 • P5223S P5223S Maskiner, inventarier och transportmedel under arbete ...
 • P5229S P5229S Övriga produkter under arbete ...
 • P522S P522S Produkter under arbete ...
 • P523S P523S Färdigvaror ...
 • P524S P524S Handelsvaror ...
 • P52R P52R Förändringar i lager, inkomster ...
 • P52K P52K Förändringar i lager, utgifter ...
 • P52X1 P52X1 Spannmålslager: vete ...
 • P52X2 P52X2 Spannmålslager: råg ...
 • P52X3 P52X3 Spannmålslager: korn ...
 • P52X4 P52X4 Spannmålslager: havre ...
 • P53 P53 Nettoanskaffning av värdeföremål ...
 • P53R P53R  Nettoanskaffning av värdeföremål, inkomster ...
 • P53K P53K Nettoanskaffning av värdeföremål, utgifter ...
 • P531S P531S Ädla metaller och ädelstenar ...
 • P532S P532S Antikviteter och andra konstföremål ...
 • P539S P539S Andra värdeföremål ...
 • NP NP Anskaffning minus avyttring av icke-producerade tillgångar ...
 • NP1 NP1  Anskaffning minus avyttring av naturresurser ...
 • NP11 NP11  Anskaffning av naturresurser ...
 • NP12 NP12  Avyttring av naturresurser ...
 • NP2 NP2  Anskaffning minus avyttring av andra icke-producerade resurser ...
 • DEB1G DEB1G Statistisk differens ...
 • B9 B9 Nettoutlåning (+) / Nettoupplåning (-) ...
 • B9N B9N Nettoutlåning (+) / Nettoupplåning (-) ...
 • D63R D63R Sociala naturaförmåner, inkomster ...
 • D631R D631R Sociala naturaförmåner – icke-marknadsproduktion, inkomster ...
 • D632R D632R Sociala naturaförmåner – köpt marknadsproduktion, inkomster ...
 • D63K D63K Sociala naturaförmåner, utgifter ...
 • D631K D631K Sociala naturaförmåner – icke-marknadsproduktion, utgifter ...
 • D632K D632K Sociala naturaförmåner – köpt marknadsproduktion, utgifter ...
 • B7G B7G Justerad disponibel inkomst, brutto ...
 • B7N B7N Justerad disponibel inkomst, netto ...
 • B7GS14 B7GS14 Justerad disponibel inkomst, hushåll, brutto ...
 • B7NS14 B7NS14 Justerad disponibel inkomst, hushåll, netto ...
 • BF9 BF9 Nettoutlåning, finansräkenskaperna ...
 • BKANTA BKANTA Bruttostock ...
 • P4 P4 Faktisk konsumtion ...
 • P4R P4R Faktisk konsumtion, inkomster ...
 • P41 P41 Faktisk individuell konsumtion ...
 • P41R P41R Faktisk individuell konsumtion, inkomster ...
 • P4K P4K Faktisk konsumtion, utgifter ...
 • P41K P41K Faktisk individuell konsumtion, utgifter ...
 • P42 P42 Faktisk kollektiv konsumtion ...
 • P42R P42R Faktisk kollektiv konsumtion, inkomster ...
 • P42K P42K Faktisk kollektiv konsumtion, utgifter ...
 • OTR OTR Inkomster totalt ...
 • OTRU OTRU Inkomster totalt, okonsoliderade ...
 • OTRR OTRR Totalinkomster ...
 • OTRS OTRS Inkomster, total, konsoliderade ...
 • NOTEU NOTEU Nettoutgifter, totalt, okonsoliderade ...
 • NOTES NOTES Nettoutgifter, totalt, konsoliderade ...
 • OTE OTE Utgifter totalt ...
 • OTEU OTEU Utgifter totalt, okonsoliderade ...
 • OTEK OTEK Totalutgifter ...
 • OTES OTES Utgifter, total, konsoliderade ...
 • OTE_NC OTE_NC Totalutgifter, konsoliderade ...
 • KM KM Totalutgifter ...
 • KMS KMS Totalutgifter (konsoliderade) ...
 • SUPP SUPP Totalt utbud ...
 • TOTEXP TOTEXP Totalutgifter ...
 • TOTREV TOTREV Totalinkomster ...
 • TUR TUR Turismutgifter, netto ...
 • USE USE Total efterfrågan ...
 • USEV USEV Efterfrågeposter totalt ...
 • USEX USEX Inhemsk total efterfrågan ...
 • USEXV USEXV Efterfrågeposter tot., inhemsk efterfrågan ...
 • ALKU ALKU Ingående lager ...
 • LOPPU LOPPU Utgående lager ...
 • MUUTOS MUUTOS Förändring av tillgångar ...
 • NKANTA NKANTA Nettostock ...
 • POISTUMA POISTUMA Minskning ...
 • K1 K1 Kapitalförslitning ...
 • K10 K10 Övriga förändringar i finansiella tillgångar och skulder ...
 • K1A K1A Kapitalförslitning inom ägarboende ...
 • K1K K1K Ekonomisk tillblivelse av tillgångar ...
 • K2 K2 Anskaffningar minus avyttring av icke-producerade tillgångar ...
 • K21 K21 Nettoanskaffningar av mark och andra materiella icke producerade tillgångar ...
 • K211 K211 Förvärv av mark och andra materiella icke producerade tillgångar ...
 • K212 K212 Avyttring av mark och andra materiella icke producerade tillgångar ...
 • K22 K22 Nettoanskaffning av immateriella tillgångar ...
 • E1 E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer) ...
 • E11 E11 Sysselsättning, företagare, inhemsk (1 000 personer) ...
 • E12 E12 Anställda, inhemsk (1 000 personer) ...
 • E2 E2 Utförda arbetstimmar, inhemsk (1 000 000 h) ...
 • E21 E21 Utförda arbetstimmar, företagare, inhemsk (1 000 000 h) ...
 • E22 E22 Utförda arbetstimmar, löntagare, inhemsk (1 000 000 h) ...
 • EEM EEM Sysselsättning, löntagare, nationell (1 000 personer) ...
 • EN EN Sysselsatta, nationell (1 000 personer) ...
 • EP EP Medelfolkmängd (1 000 personer) ...
 • EPSU EPSU Anställda, finländare utomlands ...
 • EPUS EPUS Anställda, utlänningar i Finland ...
 • ESE ESE Sysselsättning, företagare, nationell (1 000 personer) ...
 • EUN EUN Arbetslösa (1 000 personer) ...
 • EYSU EYSU Egenföretagare, finländare utomlands ...
 • EYUS EYUS Egenföretagare, utlänningar i Finland ...
 • EDP_41 EDP_41 Den offentliga förvaltningens räntor (EMU) ...
 • EDP_D41 EDP_D41 Den offentliga förvaltningens räntor (EMU), mn € ...
 • EDP_SWAP EDP_SWAP EDP_SWAP Swap, nettoränta (EMU), mn € ...
 • EDPSWA EDPSWA Swap-justering, EDP ...
 • LATI LATI LATI Förändring i förtjänstnivåindexet, % ...
 • LB12P LB12P Bytesbalans (FB), procent av BNP ...
 • LB12SP LB12SP Bytesbalans (Finlands Bank), mn € ...
 • LB12SPP LB12PSPP Bytesbalans (FB), procent av BNP ...
 • LB1GMH LB1GMH Bruttonationalprodukten till marknadspris exkl. FIS ...
 • LJAL LJAL Offentligt underskott (EMU), mn € ...
 • LJALP LJALP Offentligt underskott (EMU), % av BNP ...
 • LJME LJME Offentliga utgifter, % av BNP ...
 • LJMEP LJMEP Offentlig skuld (EMU), % av BNP ...
 • LJVE LJVE Offentlig skuld (EDP), mn € ...
 • LJVEP LJVEP Offentliga utgifter, % av BNP ...
 • LKHM LKHM Förändring av konsumentprisindexet, % ...
 • LKOT LKOT Antal hushåll ...
 • LKTTH LKTTH Handelsbalans (Tullstyrelsen), mn € ...
 • LKVM LKVM Hushållens skuldsättningsgrad, % ...
 • LMT LMT Resebalans ...
 • LOPT LOPT Realiserade anställningsoptioner ...
 • LTP LTP Relativt arbetslöshetstal, procent av arbetskraften ...
 • LVOK LVOK Skatteutfall, OECD ...
 • LVOV LVOV Skattekvot, OECD ...
 • USD USD Dollar, genomsnittskurs under året ...
 • JPY JPY JPY, genomsnittskurs under året ...
 • SEK SEK Krona, genomsnittskurs under året ...
 • GBP GBP Pund, genomsnittskurs under året ...
 • ECU ECU Ecu, genomsnittskurs under året ...
 • X X Okänd ...
 • Z Z Ej tillämplig ...
 • B6UM B6UM Transfereringar till utlandet ...
 • B6UMK B6UMK Transfereringar till utlandet, utgifter ...
 • B6US B6US Transfereringar från utlandet ...
 • B6USR B6USR Transfereringar från utlandet, inkomster ...
 • E1_P E1_P Sysselsatta personer per output om en miljon euro (direkta effekter) ...
 • E2_P E2_P Utförda arbetstimmar per output om en miljon euro (direkta effekter) ...
 • E1_PT E1_PT Sysselsatta personer per output om en miljon euro (totaleffekterna) ...
 • E2_PT E2_PT Utförda arbetstimmar per output om en miljon euro (totaleffekterna) ...
 • D29KMD39R D29KMD39R Övriga produktionsskatter minus övriga produktionssubventioner ...
 • P7_USE P7_USE Totalanvänding av importprodukter ...
 • CA CA Bytesbalans ...
  • GS GS Varor och tjänster ...
   • G G Varor ...
 • GB GB Varuhandeln enligt betalningsbalansen ...
 • G11 G11 Varuhandeln enligt tullen ...
 • GV GV Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel ...
 • G121 G121 CIF-FOB -omvandling ...
 • GO GO Övriga skillnader i varuhandeln enligt betalningsbalansen och tullen ...
  • S S Tjänster ...
   • SA SA Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra ...
   • SB SB Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori ...
   • SC SC Transport ...
    • SC1 SC1 Sjötransport ...
     • SC11 SC11 Personbefordran till sjöss ...
     • SC12 SC12 Godsbefordran till sjöss ...
     • SC13 SC13 Övrig sjötransport ...
    • SC2 SC2 Flygtransport ...
     • SC21 SC21 Personbefordran med flyg ...
     • SC22 SC22 Godsbefordran med flyg ...
     • SC23 SC23 Övrig flygtransport ...
    • SC3 SC3 Övriga transporter ...
     • SC3B1 SC3B1 Personbefordran med järnväg ...
     • SC3B2 SC3B2 Godsbefordran med järnväg ...
     • SC3B3 SC3B3 Övrig järnvägstransport ...
     • SC3C1 SC3C1 Personbefordran på väg ...
     • SC3C2 SC3C2 Godsbefordran på väg ...
     • SC3C3 SC3C3 Stödtjänster till vägtrafiken ...
     • SC3D1 SC3D1 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik ...
     • SC3D2 SC3D2 Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik ...
     • SC3D3 SC3D3 Stödtjänster till sjöfart på inre vattenvägar ...
     • SC3G SC3G Övrig transport ...
    • SC4 SC4 Postbefordran och kurirtjänster ...
   • SD SD Resor ...
   • SE SE Byggande ...
   • SF SF Försäkrings- och pensionstjänster ...
   • SG SG Finansiella tjänster ...
    • SG1 SG1 Explicit avgiftsbelagda tjänster och andra finansiella tjänster ...
    • SG2 SG2 Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM) ...
   • SH SH Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori ...
    • SH1 SH1 Franchise- och varumärkeslicensavgifter ...
    • SH2 SH2 Licenser för nyttjande av resultat av forskning och utveckling ...
    • SH3 SH3 Licenser för att reproducera och/eller distribuera datorprogram ...
    • SH4 SH4 Licenser för att reproducera och/eller distribuera audiovisuella och närbesläktade produkter ...
     • SH41 SH41 Licenser för att reproducera och/eller distribuera audiovisuella produkter ...
     • SH42 SH42 Licenser för att reproducera och/eller distribuera andra produkter ...
   • SI SI Tele-, data- och informationstjänster ...
    • SI1 SI1 Telekommunikationstjänster ...
    • SI2 SI2 Datatjänster ...
     • SI21 SI21 Datorprogramvaror ...
     • SI22 SI22 Övriga datatjänster ...
    • SI3 SI3 Informationstjänster ...
     • SI31 SI31 Nyhetsförmedling ...
     • SI32 SI32 Övriga informationstjänster ...
   • SJ SJ Övriga affärstjänster ...
    • SJ1 SJ1 Forskning och utveckling ...
     • SJ11 SJ11 Systematiskt arbete för att öka kunskapsmängden ...
      • SJ111 SJ111 Tillhandahållande av kundanpassad och icke-kundanpassad FoU ...
      • SJ112 SJ112 Försäljning av rättigheter med ursprung i FoU ...
      • SJ113 SJ113 Upphovsrätt som baserar sig på forskning och utveckling ...
      • SJ114 SJ114 Försäljning av industriella processer och formgivningar (inkl. affärshemligheter) ...
      • SJ115 SJ115 Försäljning av övrig äganderätt som baserar sig på forskning och utveckling ...
     • SJ12 SJ12 Övriga forsknings- och utvecklingstjänster ...
    • SJ2 SJ2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster ...
     • SJ21 SJ21 Juridiska tjänster, bokföringstjänster, konsultverksamhet avseende företags organisation samt PR ...
      • SJ211 SJ211 Juridiska tjänster ...
      • SJ212 SJ212 Redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning ...
      • SJ213 SJ213 Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m. samt PR-tjänster ...
     • SJ22 SJ22 Reklam, marknads- och opinionsundersökning ...
    • SJ3 SJ3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster ...
     • SJ31 SJ31 Arkitekt- och ingenjörstjänster samt vetenskapliga och andra tekniska tjänster ...
      • SJ311 SJ311 Arkitekttjänster ...
      • SJ312 SJ312 Ingenjörstjänster ...
      • SJ313 SJ313 Vetenskapliga och andra tekniska tjänster ...
     • SJ32 SJ32 Avfallshantering och rening samt jordbruk och utvinning av mineral ...
      • SJ321 SJ321 Avfallshantering och rening ...
      • SJ322 SJ322 Tjänster förknippade med jord- och skogsbruk samt med fiske ...
      • SJ323 SJ323 Tjänster inom gruvdrift och olje- och gasborrning ...
     • SJ33 SJ33 Operationell leasing ...
     • SJ34 SJ34 Tjänster i samband med varuhandel ...
     • SJ35 SJ35 Övriga affärstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori ...
   • SK SK Personliga tjänster, kultur och rekreation ...
    • SK1 SK1 Audiovisuella och närbesläktade tjänster ...
     • SK11 SK11 Audiovisuella tjänster ...
     • SK12 SK12 Tjänster inom konst ...
    • SK2 SK2 Andra personliga tjänster samt kultur- och rekreationstjänster ...
     • SK21 SK21 Hälso- och sjukvård ...
     • SK22 SK22 Utbildning ...
     • SK23 SK23 Kulturarv och rekreation ...
     • SK24 SK24 Övriga personliga tjänster ...
   • SL SL Offentliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori ...
  • IN1 IN1 Primärinkomst ...
   • D1 D1 Ersättningar till anställda ...
   • D4P D4P Kapitalavkastning ...
   • D4O D4O Övrig primärinkomst ...
  • IN2 IN2 Sekundärinkomst ...
 • KA KA Kapitalbalans ...
 • FA FA Finansiell balans ...
 • EO EO Felaktiga och oidentifierade poster ...